Speciālā izglītības programma


 

 

Rīgas pilsētas atklātais informātikas konkurss

2018.gada 25.aprīlī

Nolikums     Pieteikums

________________________________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

2017./2018. mācību gads

 

Skolas pedagogi, skolēni iesaistījušies

Starptautisko speciālo skolu projektā ,,Mākslas pasaule",

ko koordinē Šauļu logopēdiskās skolas pedagogi. 19.februārī mūsu skolā ieradās pārstavji no Lietuvas. 

Projekta misija.

Iesaistot pēc iespējas vairāk studentu un pasniedzēju no republikas un ārvalstu speciālajām izglītības iestādēm dažādās kopīgās aktivitātēs un ļaujot viņiem attīstīt savas prasmes dažādos veidos.

Mērķis.

Veicināt sadarbību starp speciālajām izglītības iestādēm bērnu kreativitātes attīstīšanā, attīstīt starpkultūru apmaiņu, dot iespēju studentiem un skolotājiem piedalīties radošajā dialogā, apmainīties ar radošām idejām un jauninājumiem neformālajā izglītībā.

Uzdevumi.

1. Uzlabot studentu ar īpašām izglītības vajadzībām māksliniecisko un sociālo kompetenci, organizējot dažādas neformālās izglītības aktivitātes. 

2. Popularizēt studentu māksliniecisko darbību sasniegumus, organizējot mākslas un mākslas darbu izstādes dažādās republikas un ārvalstu speciālajās izglītības iestādēs.

3. Izveidot republikas un ārvalstu speciālās izglītības skolas studentu, skolotāju komunikāciju un sadarbību.

4. Dalīties labā darba pieredzē un neformālās izglītības inovācijās.

 Projekta mērķa grupa.

Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Rīga - 1. speciālā internātpskola - attīstības centrs, Jūrmalas pilsētas internātpamatskola, Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs, Šauļu logopēdiskā skola, Šauļu "Ringuvos" speciālā skola, Kelme speciālā skola, Viļņas speciālās izglītības centrs "Aidas", Klaipēdas "Medeines" skola, Telšiai Naujamiescio skola, Rokišķu pamatskola, Raseiņu speciālā skola, Dabikine speciālā skola, Panevėžes "Sviesas" speciālās izglītības centra studenti un skolotāji.


____________________________________________________

Izteiksmīgās runas konkurss ,,Valodiņa - 2018''

16.februārī mūsu skolas skolēni - Kārlis (4. klase), Edvards (6.c klase), Sabīne (7.klase) un Elvis (3. arodklase) devās uz izteiksmīgās runas konkursu ,,Valodiņa -2018'', kas notiek Lažas speciālajā internātpamatskolā. Katru gadu Lažā pulcējas skolēni no dazādām skolām - šogad kopā bija 67 dalībnieki. Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija. Komisijas sastāvā katru gadu ir kāds populārs skatuves mākslinieks, kas šoreiz bija Guntis Veits. Galveno konkursa balvu un skatītaju simpātijas balvu saņēma mūsu skolas skolnieks Elvis, kuru sagatavoja skolotāja Florija Kalniņa. Elvis lasīja 1692. gada Londonas baznīcas Desidenta dokumentu ,,Esi tāds!''. Prieks par izdevušos pasākumu!

 

_________________________________________________

2018. gada 24.janvārī 1.darba iemaņu klases audzēkņi piedalījās konkursā

,,Jaunais pavāriņš'',

kas notika Upesgrīvas internātpamatskolā Uguņciemā. Konkursa mērķis - veicināt mājturībā nepieciešamo praktisko darba iemaņu , iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības attīstību, veidot priekšstatu par sāļās kūkas izgatavošanas procesiem, veicināt saskarsmes un sadarbības spējas. Mūsu komandas uzdevums bija izgatavot sāļo kūku ,,Bērzu birzs''. Gala rezultātā konkursā ieguvām diplomu nominācijā ,,Zaļā torte''.

Par paveikto darbu gandarījums gan skolēniem, gan skolotājiem Lolitai Rubenei, Vilnim Priedienam.

________________________________________________________

 Ir pienācis

Ziemassvētku laiks.

Visi gaidām prieku, mieru un arī dāvanas. 1.c-6.c klašu izglītojamie sev un vecākiem šoreiz ar katras klases sagatavotu nelielu priekšnesumu  dāvāja svētku sajūtas un kopā būšanas prieku!

Izmantojot par pamatu bībeles tekstu evaņģēlijos, pārveidojot to vieglajā valodā, tika sagatavots teksts par Kristus dzimšanu. No 6.c -9.c un darba iemaņu klašu izglītojamie iejutās dažādās lomās, ilustrēja stāstu ar muzikāliem pavadījumiem, dziesmām un dejām. 1.-4.klašu Ziemassvētku pasākumā Rūķu ģimenes lomās iejutās skolas vadības pārstāvji. Bet muzikāli priekšnesumi tapa pateicoties Emīla Dārziņa mūzikas skolas solistiem. 5.-9.klašu un arodklašu izglītojamos sagaidīja Sniegbaltītes un septiņu rūķīšu uzvedums. Aktīvi līdzdarbojoties skolēnu pašpārvaldei saspelē ar izglītības iestādes atraktīvajiem pedagogiem.

Prieks kopā darbojoties rada pozitīvas emocijas, kas ir ļoti svarīgi katram!

_______________________

Skolas skolēni ar klases/grupas atbildīgajiem skolotājiem, atbalsta personālu apmeklēja pasākumus ārpusskolas. Tā bija vienreizēja iespēja  izrādes gan Latvijas Nacionālajā teātrī, gan Latvijas Nacionalajā Operas un Baleta teātrī. Gatavošanās notika laicīgi. Skolēniem skolotāji vispirms izstāstīja izrāžu sižetu.Klases stundās tika parrunāta uzvedības kultūra. Tas bija liels notikums, piedzīvojums un pardzīvojums gan bērniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.

_________________________

Kausa izcīņa basketbolā

    Rīgas 1. speciālā internātpamatskola - attīstības centrs pirmo reizi 5. decembrī organizēja kausa izcīņu basketbolā speciālo skolu izglītojamiem. 

    Sacensībās piedalījās komandas  no 8 republikas skolām: Rīgas 1. speciālās nternātpamatskolas-attīstības centra, Antūžu speciālās internātpamatskolas, Pelču speciālās internātpamatskolas- attīstības centra, Dzelzavas internātpamatskolas, Upesgrīvas internātpamatskolas, Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas, Spāres internātpamatskolas.

    Pirms sacensībām dienas kārtība, komandu spēļu izloze, sacensību noteikumi apspriesti sapulcē kopā sanākot komandu treneriem. Skolēnu iesildīšanos pirms sacensībām vadīja ,,VEF Rīga’’ uzaicinātais izlases spēlētājs Klāvs Čavars un ISBS treneris Jānis Šults. Sacensību starplaikos tika organizētas stafetes: ātrākais stafetes izpildītājs, precīzākais metiena izpildītājs.

    Pēc basketbola spēļu protokoliem tika noteikts rezultatīvākais spēlētājs, kam tika pasniegta īpaša balva.

    Paldies visiem atbalstītājiem, RD IKSD par finansiālu atbalstu balvu iegādei. Paldies O.Kalpaka Rīgas  tautas daiļamata pamatskolai par iespēju organizēt sacensības izglītības iestādes sporta kompleksā.  

______________________________________________

,, ES - latvietis''

     Turpinot svinēt mūsu valsts 99. dzimšanas dienu, vēlamies pievērst uzmanību tam, ka daudzi interesanti un bezgala talantīgi cilvēki nemanot atrodas mums blakus. Turpinot pagajušā gada tradīcijas arī šogad mums pastāstīs par sevi talantīgs fotogrāfs, prasmīga audēja, jautrs klauns un cilveks, kam baznīca ir vairak nekā tikai dievnams svētdienās. 

________________________________________________________

Uzstāšanās ,,Nāc līdzās'' lielkoncertā Cēsīs

________________________________________________________

 

Latvijas proklamēšanai veltīts koncerts

 Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajā koncertā ar priekšnesumiem piedalījās vairak kā 80 izglītojamie. Koncertu skatījās vecāki, izglītojamie un skolotāji. Katrs interešu izglītības pulciņa skolotājs bija sagatavojis izglītojamos kādam priekšnesumam. Paldies visiem skolotājiem un vecākiem par radīto svētku prieku!

____________________________________________________

Mārtiņdienas gadatirgus 

  Ir rudens un beidzās klusais veļu laiks. Rudens darbi padarīti un laiks troksnim un jautrībai. 9.novembrī skolā tika skandinātas sentēvu tradīcijas, kuras nekad nav par maz atgādināt, ievērot un nosvinēt. Skolas Mārtiņdienas gadatirgus ir viens no skaistākajiem brīžiem mūsu skolā, ko ar nepacietību gaida gan skolotāji, gan izglītojamie.   Šogad  katra klase izgatavoja un prezentēja kādu no sentēvu maskām, līdz ar to katra klasīte kopā ar audzinātāju izpētīja un iepazinās ar maskošanās un masku tradīcijām,  gūstot ieskatu mūsu senču svētku svinēšanas paražās.

  Šoreiz pasākumā aktīvi iesaistījās arī izglītojamo vecāki! Paldies par aktīvu līdzdarbošanos skolēnu pašpārvaldei no 5.-9.klasei!

Informāciju sagatavoja: skolēnu pašpārvaldes interešu izglītības skolotāja Inga Taubenberga

______________________________________________________

 19.oktobrī notika izzinoši atraktīvs sadraudzības pasākums

,,Dejas prieks manā dzīvē” 

 

  Rīgas sākumskolā ,,Valodiņa''. Mūsu skolas tautas deju kolektīva ,,Solītis’’ dalībnieki uzstājās pasākumā ar ar spāņu deju ,,Bailando''. Paldies skolotājai Inetai Dovmanei par dejas horeogrāfiju un skolēnu sagatavošanu.

____________________________________________________

Dzejas dienas

Patīkamā, pozitīvā gaisotnē 5.-9. klašu un arodklašu skolēni kopā ar saviem skolotajiem bija sagatavojuši priekšnesumus. Dzejoļus skaitīja vairāki skolēni no klases. Muzikālajos priekšnesumos visi klausītāji un dalībnieki dziedāja līdzi.Dzejoļi bija izvēlēti ļoti dažādi, piemeklēti katrai klasei individuāli. Pat nelielais lietus nespēja izjaukt jauko gaisotni. Smaidīgās un jautrās skolēnu un skolotāju  sejas apliecināja, ka pasākums ir izdevies. 

________________________________________________________

 

1.septembris - Zinību diena

 

Jauns mācību gads. Šī  ir viena no dienām, kad skolas skolēni, skolotāji un vecāki kopā pulcējās skolas pagalmā. Skanot mūzikai un skolas direktores laba vēlējumiem, īpaši tiek sveikti klašu audzinātāji un  1. klašu skolēni. Svinīgajā brīdī  skolēni tiek aicināti pateikties ik vienam, kas ir līdzās skolas gaitas uzsākot – vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem.

Labas sekmes, jaunu cerību, zināšanu  piepildījumu jaunajā mācību gadā! 

2016./2017. mācību gads

 

Pārskata koncerts

2017. gada 18. maijā Rīgas 40.vidusskolā notika Rīgas1.speciālās internātpamatskolas - attīstības centra pārskata koncerts. Tajā piedalījās vairāk kā 85 izglītojamie no dažādiem interešu izglītības pulciņiem, tai skaitā - ,,Cerību'' klašu koris, ritma grupa, pedagoģe I.Altrofa, ,,Cerību'' klašu teātra pulciņš ,,Jāņtārpiņš'', pedagoģe I.Muktupāvela, deju kolektīva ,,Solītis'' jaunākā un vecākā grupa, pedagoģe I.Dovmane, ansamblis ,,Ģertrūde'', pedagoģe D. Cukura - Akmene, kā arī izteiksmīgās runas konkursa ,,Mana valoda'' laureāti, ko sagatavoja latviešu valodas priekšmeta skolotāji un teātra pulciņa skolotāja I.Brutāne. Koncerts norisinājās spraigā, emocionālā gaisotnē, priekšnesumu sniegums - raits un kvalitatīvs. Tika saņemtas daudzas sirsnīgas pateicības kā no skolotājiem, tā arī no vecākiem. 

Pēc koncerta skolā varēja apskatīt skolēnu rokdarbu izstādi, kā arī arodklases skolēni demonstrēja paši savus šūtos tērpus. 

Pēc pasākumiem vecāki varēja tikties ar skolotājiem, lai individuāli pārrunātu savu bērnu sekmes mācību procesā.  

Sadraudzības pasākums

 basketbola spēle Rīgas 1.speciālās internātpamastkolas - attīstības centram, ar Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla no Lietuvas


12.00 - motivējoša tikšanas ar VEF Rīga basketbolistu Kasparu Vecvagaru, kopīga fotogrāfēšanās ar basketbolistu.
12.20 -Iesildīšanās vingrinājumi ar Individuālās Sagatavošanas Basketbola Skolas (ISBS) treneriem Agri Sarkanu un Jāni Šultu, kuri parādītu dažādas interesantas metodes, kā varētu uzlabot audzēkņu prasmes un iemaņas basketbolā.
12.40 - Draudzības spēle basketbolā.
13.40 - Apbalvošana par piedalīšanos, kopīga fotogrāfēšanās.
14.00 - Basketbola muzeja apmeklējums Daugavas sporta namā.

Pasākuma atbalstītāji


 

_____________________________

 

 

Es - latvietis

Šāda veida pasākums skolā notika pirmo reizi, kad uzrunājām mūsu skolotājus dalīties dzīvē izdzīvotajā, pieredzētajā. 

Pirmā uzdrošināšanās lūgt būt īpašiem ,,savējiem''. Uzzinājām interesantas lietas un notikumus, par cilvēkiem ar kuriem ikdienā esam blakus. Patiesi priecājāmies kopā, ka varam būt lepni par Latviju, ko izpsēlējam uz savām sirds stīgām,  melodijām ,mūziku, uzdrošināšanos, neatlaidību un uzvarām. To visu mēs slavējām īstā  tīrā latviešu valodā. Bija labi būt kopā! 

Paldies skolotājiem I.Altrofai, I.Randerei, V.Priedienam, S.Kleinšmitei, L.Patašai, I.Siliņai, M. Putniņai!

_________________________________________________________

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts

Š.g.17.novembrī skolā notika pasākums, kurš bija veltīts Latvijas proklamēšanas dienai. Pasākums bija caurvīts ar patriotisma un dzimtenes mīlestības emocijā. Skolotāji ar bērniem bija lepni par to, ka vau saukties par latviešiem un viņu dzimtene ir Latvija. Katrs priekšnesums bija emocionāls, kvalitatīvs un aizskāra katra skolotāja, bērna un vecāka sirdis.

Paldies par iespēju baudīt tik skaistu, emocionālu un patriotisku pasākumu!

__________________________________________________________

Karjeras nedēļa 2016. –

,,Es būšu… darba tirgū”

Karjeras nedēļās plāns


2016.gada 10.-21.oktobrim
 Trešo gadu pēc kārtas mūsu skolā norisinās karjeras nedēļa. Šogad skolas sociālais pedagogs Inese Siliņa un skolotāja Ilze Liepa bija saplānojušas un noorganizējušas izglītojošus un ļoti interesantus pasākumus.
Jau pirmajā karjeras nedēļas dienā skolā viesojās pārstāvji no zinātnes centra ZINOO RĪGA  un demonstrēja skolēniem aizraujošus eksperimentu priekšnesumus ar ziepju burbuļiem, gaisa baloniem. Vecāko klašu skolēni varēja piedalīties ūdens filtrēšanas eksperimentā. Pēcpusdienā skolas pagalmā tika gatavotas raķetes no papīra un palaistas gaisā.
Audzināšanas stundu laikā  5.klases skolēni  kopā ar skolotājiem izspēlēja spēli “Karjeras kompass”, kuras laikā skolēni varēja aktīvi iesaistīties diskusijās par savas nākotnes profesijas izvēli.
Annas Friderikas Knohas mamma vadīja mājturības stundu , kuras laikā pastāstīja, cik aizraujoši ir darināt dažādus rokdarbus un cik radoši var izpausties adot cimdus un  zeķes.
Skolā viesojās sabiedriskās organizācijas “Dr. Klauns” koordinatore L.Skadiņa  un iepazīstināja mūs visus ar šo aktīvistu ikdienu.
Elīna Kazaka bija sagatavojusi pārsteidzoši interesantu stāstījumu par savu pieredzi paraolimpiskajās spēlēs Riodežaneiro, kurās viņa piedalījās kā viena no sportistu pavadonēm.
Skolotājai Karmenai  Rozei ļoti patīk fotografēt, un tāpēc, mums visiem bija pārsteidzoši uzzināt, cik patiesībā šis hobijs ir aizraujošs. Prezentācija par fotografēšanu un arī mācību eksperiments, kurā piedalījās skolēns E. Rozenštrauhs, lika daudziem aizdomāties par to, ka ikviens hobijs ar laiku var kļūt par profesiju.
Nu jau otro gadu mēs viesojamies Bulduru dārzkopības vidusskolā, kuru kādreiz ir absolvējusi  skolotāja Ilze Liepa. Mācību ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar skolas pedagogiem un studentiem, kā arī apmeklēt  plašās siltumnīcas.
Kopumā varam teikt, ka divas nedēļas, kuras bija veltītas karjeras izglītībai, aizritēja ātri un nemanāmi. Katra diena bija piesātināta ar jauniem un interesantiem pasākumiem, lekcijām, radošām darbnīcām un mācību ekskursijām. Tas viss nākotnē palīdzēs skolēniem labāk saprast, kuru profesiju izvēlēties, un kā būt noderīgam sabiedrībai kopumā.
Paldies visiem skolotājiem un viesiem, kuri atsaucās un piedalījās KARJERAS NEDĒĻĀ!
Karjeras nedēļas koordinatore Inese Siliņa.

________________________________________________________

Rudens svētki

  Ir 3. novembris. Šodien tiek svinēti SVĒTKI RUDENIM. Siltums skolas svinību zālē ienests audzēkņiem kopā ar skolotājiem; pa solītim, pa drusciņai atkārtotās darbībās, lai radītu svētku sajūtu klātesošajiem. Katrai norisei sētā, dabā, pasaulē sagatavots kāds īpašs klašu sagatavots vēstījums: mušiņai, odiņam, dundurresnam dunduram, ogošanai, sēņošanai, visiem četriem debess vējiem, pērkonam un lietum, čabošām lapām…cilvēkiem, kuri augstu tur godu tādiem būt. To visu varētu nosaukt vienā vārdā: Mīlestība. Tā nav ar roku sataustāma substance… tāpat kā Prieks. Jūtās dalīties tiekam aicināti šajā kopbrīdī. “Ššš…Paklausieties! Jūtat?”, tā sākas šis pasākums, brīnišķīgos attēlos skatāms  un mūzikas skaņās ietērpts, pateicoties ikvienā pasākumā neiztrūkstošajiem mūziķiem - skolas skolotājiem: Dainai Cukurai-Akmenei, Ievai Altrofai , Aināram Eidonim, jā -  un šodien -  arī Ievai Muktupāvelai, kuras balsī spēcīgi ieskanas Suitu sievu motīvs,  dziedot skaistu tautasdziesmu. Bet tur, aiz aizkariem uz skatuves parasti sēž kāda pārējo acīm nepamanāma persona (parasti tas ir šīs skolas kokapstrādes skolotājs Gundars, šodien – skolotāja Ina Gaure), kura gādās par to, lai pasākumam būtu savs vizuālais fons – šoreiz neparasti skaists. 

 ________________________________________________________

 Dzejas diena

2016.gada 15. septembrī skolas pagalmā, kur šodien sapulcējušies pedagogi un skolēni, vējš īpaši nerātns: meklē tos – baltajos kreklos un blūzēs, kuri šodien teiks KĀDU VĀRDU… Šodien, skolotāja Ieva Muktupāvela – galvenā dzejas dienu organizētāja – aicinās un iedrošinās ieskandēt, iedimdināt, nodeklamēt dzeju galvaspilsētai Rīgai. Ne vienkārši Rīgai, bet izturīgai, izdarīgai, noderīgai, pirmšķirīgai. Tādai, lūk! Kur Pētergailis modri vēro pilsētas ikdienas ritmu!

Tu nezini, kas ir Pētergailis?! Skat! Tur nāk dāmas zīda tērpos, arī meklē Pētergaili. “Mīļās dāmas! Es nesaprotu, kur ir tas Pētergailis?” Jautrība pieaug ar katru nākamo jautājumu: “Vai tu esi Pētergailis?!”

             Nē! Šis cilvēks nav Pētergailis –viņš rūpēsies par to, lai viss labais, ko kopā darām, neaizmirstos. Arī Dzejas dienas.

             Aina nomaina ainu.  Kā  gudrs un zinošs gids skolotāja I. Muktupāvela vadīs tikšanos ar sirmo, senatnīgo, pastāstot par dzejnieka A.Čaka un ormaņu laiku,  un mūsdienīgo – motorizēto  Rīgu.

              Dzimšanas dienā 15. septembrī nav aizmirsta dzejniece Inese Zandere. Klausāmies 5. klases un 7. klašu skolēnu grupu priekšnesumus ar I. Zanderes dzeju (“Autoskola”, “Neticams notikums”, “Limuzīns”). Īpaši droši skan dzejolis “Rīgas kungi” (runā:….) Dzirdēsim O. Vācieša dzejoļa “Rīga” fragmentus , J. Rokpeļņa dzejoli “Rīdzinieks”. Taču pašā  izskaņā ar ļoti spēcīgu pieteikumu klausāmies  Raiņa dzejoli “Nevienam es Rīgas nedodu”  skolēna  izpildījumā.

 ____________________________________________________________________

Zinību diena

1.septembris – saulstaros tērpts. Atkal esam visi kopā. Šī diena bagāta. Kā tā? Daudz skaistu vārdu ceļam, kuru iesākam ar šo jauno mācību gadu: gan pirmklasniekiem, gan skolotājam Paulim Lorem, daudzu apbalvojumu kavalierim, kurš pēc 60 nostrādātiem darba gadiem, mācot matemātiku,  stafeti nodod jaunajai skolotājai Evai Pastorei. Dažu skolotāju acīs pamanāms varavīkšņains mirdzums, bet skolotāja Pauļa Lores acīs dzīves gudrība, līdz kurai pārējiem kur tiekties…

 ( Veltījums Paulim Lorem, matemātikas skolotājam)

Saules solārijs, meža opera, sienāžu balets…

Gluži par velti – bez jebkāda nopelna…

To izbaudīt aicināts esmu!

Esmu aicināts Priekam ļauties un tāpēc

Esmu dzīvē iemīlējies sāncensis

Visiem, kas bauda par naudu šīs pasaules priekus.

Es – īpaši izredzēts tieku, nemaksājot ne nieka…

        Direktores vietniece izglītības jomā Iluta Apsīte sveicienam izvēlējusies vārdus: ,,Slavēts tas, kas nekaisīsies vējā…” Aicina tiekties pēc zināšanām. Aicina būt piederošiem šai zemei. Aicina būt noderīgiem…. Kā vēl varētu tulkot šo novēlējumu?   

       Skolas direktores  Lailas Lapiņas uzruna skolēniem: ,,Mums ir dota iespēja mācīties un strādāt šajās mājās. Audziet lieli un gudri”, bet vecākiem direktore novēl būt pašiem gudrākajiem draugiem un padomdevējiem.

        Pie mazajiem pirmklasniekiem ceļo skolas sarūpētas dāvanas un ziedi, smaidi, labi novēlējumi un ir jūtams draudzīgs plecs.

 

      Ir negaidīts dziesmotais klaunu pārsteigums, kuros tikai ,,pirmie” – maziņie, jaunie – vēl droši vien neatpazīst skolotājus: Daci Broku un Aināru Eidoni. Viņi klusiņām dzied: ,,Ir saule, debesis, un maize abrā rūgst…, nekā jau nepietrūkst, nekā jau nepietrūkst….”

_________________________________________________________

Sociālās integrācijas veicināšanas pasākuma programma Ukmerges (Lietuva), Krapkovices (Polija), Frydek – Mistek (Čehija) skolās, kur notiek apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām

Brauciena mērķis bija piedalīties starptautiskā festivālā bērniem ar ierobežotām spējām. Rosināt skolēnu interesi par citām valstīm un to kultūru. Motivēt skolēniem iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, pilnveidot sociālās iemaņas un integrēties sabiedrībā. Pedagogiem iepazīties ar citas valsts pedagoģisko pieredzi.

  Rīgas 1. spec. int.-att. centra skolēni veidoja komunikāciju ar citu valstu skolēniem un skolotājiem, tā rodot motivāciju valodu apgūšanai skolā. Iepazinām citu valstu kultūras tradīcijas. Skolēni uzstājās visās sadraudzību skolās ar koncerta programmu, kurā ietverti gan tautas, gan mūsdienīgi priekšnesumi. Interešu izglītības (vokālā ansambļa ,,Ģertrūde”, tautas deju kolektīva ,,Solītis” un ritma grupas) pulciņos iesaistītie skolēni uzstājās ar lielu atbildības sajūtu, pārstāvot savu skolu un valsti. 

Apskatījām 7. Starptautisko vizuālās mākslas darbu izstādi cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem. Tika apsveikti mūsu skolas 2 skolēni, kuru darbi redzami Starptautiskajā izstādē. 

 ________________________________________________________

2015./2016.mācību gads

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola – attīstības centrs organizē 3 gadu. Konkursa pasākumā iesaistās gan skolotāji, gan skolēni. Iesaistīti skolēni no teātra pulciņa ,,Jāņtārpiņš’’ un vokālā ansambļa ,,Ģertrūde’’. Skolēnus iepriecināja un uzmundrināja Pifs ar Herkulesu. Tēli kuri bērnībā bija  arī skolotājiem zināmi. Konkursā skolēnu uzstāšanos vērtēja skolas direktore un 2 izlozēti žūrijas locekļi no klātesošajiem pedagogiem, kas šoreiz bija pedagogi no Rīgas 2. speciālās internātpamatskolas un Rīgas sākumskolas ,,Valodiņa’’. Žūrija pēc katras uzstāšanās priekšnesumu vērtēja 3 punktu sistēmā. Katrā vecuma grupā pēc kopējo punktu skaita tika sadalītas 1.,2. un 3. vietas. Mērķgrupā ietilpa skolēni arī no novada speciālajām skolām. Konkurss noritēja sirsnīgā atmosfērā.

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, AS Rīgas piena kombināts un SIA Latvija MAXIMA par sniegto atbalstu konkursa sekmīgai un pārsteigumiem bagātākai norisei.

_________________________________________________________

Pasākums ,,Dejo ar skolotāju''

  Aprīļa nogalē, skolas zālē valsēja, ripoja, dimdēja un slīdēja pāri un kolektīvi. Ilgi gaidītais pasākums, atraktīvais pasākums ,,Dejo ar skolotāju’’ bija klāt! Skolā šāds pasākums notika pirmo reizi skolas vēsturē. Skolēni ar skolotājiem uzstājās gan dejojot valsi, tautas deju, repojot, griežoties moderno deju ritmos gan improvizēja deju ar ēnām. Dejā griezās ne tikai skolēni ar skolotājiem, bet arī iesaistījās skolas darbinieki. Pasākuma turpinājumā viesis-moderno deju skolotāja Liene Timbra vadīja meistarklasi. Lielākais pārsteigums bija skolas direktores valša un tvista dejas paraugdemonstrējums. Tas izsauca īpašas emocijas un aplausus. Pasākums ritēja ļoti sirsnīgā gaisotnē.

  ______________________________________________

Mūsu skolas komandai 1.vieta un ceļojošais kauss Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 5.-9.klašu matemātikas olimpiādē


1.martā Palsmanes internātpamatskolā norisinājās  Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 5.-9.klašu matemātikas olimpiāde “Matemātika sadzīvē”. No Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra piedalījās Maksims Kovaļenko, Kaspars Brēmers, Rolands Daugelis un Jākabsons Elvijs.  Skolēni strādāja komandā un ieguva 1.vietu un ceļojošo kausu mācību priekšmetu olimpiādē. 

 Paldies skolotājiem un vecākiem, kas palīdzēja sagatavot skolēnus olimpiādei!

____________________________________________________________________

Skolā viesojās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra mūziķi


1.martā skolā viesojās mūziķi no Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra. Skaņdarbi tika atskaņota ar sitamajiem un pūšamajiem mūzikas instrumentiem. Izpildītāji ar atraktīvo, ritmisko, pacilājošo mūziku piesaistīja gan skolēnus, gan skolotājus. Aktīvi aicināti atbalstīt mūziķus, klausītāji ar aplausiem piesita ritmu. Skolēni apguva gan cittautu komponistu darbus, gan iepazina dažādus instrumentus, gan ieklausījās to skaņās.

_________________________________________________

 Paldies Sergeja Jegera labdarības fondam

Šogad ar kontrtenora Sergeja Jēgera labdarības fonda atbalstu Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra skolēni apmeklē Latvijas Koncertu organizētos ,,Mūzika Tev’’ koncertus. Šajos pasākumos skolēni iepazīst dažādus mūzikas žanrus, ieklausās instrumentu skaņās un atskatās mūzikas vēsturē. 

Internāta grupu skolēni ar fonda atbalstu, skolotāju vadīti, apmeklējuši ,,Cinamon Rīga’’ animācijas filmas ,,Polārlācis Norms’’, ,,Alvins un burunduki: Diženais burunduļojums’’ un 3D filmu ,,Zvaigžņu kari’’. Šie pasākumi ne tikai liek baudīt mākslu, uzzināt jaunumus, bet arī māca uzvedības kultūru.

Liels paldies Sergejam Jēgeram par ieinteresētību un atbalstu, padarot skolēnu ikdienas gaitas daudzveidīgas. 

_________________________________________________________

Ziemassvētku pasākumi

  Pēc skolotāju ieteikuma, šogad skolā tika organizēti 4 Ziemassvētku pasākumi. Varējām vērot pēc H.K. Andersena pasaku motīviem  izrādi ,, Sniega karaliene'', iejusties ,,Svētkos ledus pilī'', ieraudzīt ,,Vecīša cimdiņu'' un baudīt dziesmas un dzirdēt dzeju skolēnu un skolotāju apvienotā ansambļa izpildījumā. Paldies vecākiem, kuriem bija iespēja būt  svētkos kopā ar mums. Paldies pasākumu organizatorēm - skolotājām: I.Muktupāvelai, I.Altrofai, D.Brokai, I.Brutānei. Paldies interešu izglītības skolotājiem. Paldies klašu/grupu audzinātājiem un skolotājiem par aktīvu iesaistīšanos pasākumu tapšanas procesā. Tā radot svētkus skolēniem un arī sev! 

GAIŠUS SVĒTKUS JŪSU MĀJĀ!

___________________________________________

            Steidzīgajā dzīves ritmā skolotāju un skolēnu grupiņa apvienojušies, dziedot dziesmas, lasot dzeju Adventa pasākumā. Skolotāja D.Broka - režisore šim pasākumam, šogad pieaicinājusi basģitāristu Uldi. Šajā laikā pasākumā ar savu klātbūtni mūs visus stiprina Jēkaba katedrāles diakons Gunārs. 8.decembrī ar Adventes pasākuma koncertprogrammu dosimies uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, tā dodot cerību, spēku un vēlējumu uz ātrāku izveseļošanos Vienības gatvē esošajiem bērniem un viņu vecākiem.

________________________________________________________

Adventes laiks

Labdarības koncerts Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Skolas ansamblis "Ģertrūde" & Co


Noklausies!

___________________________________________

Labdarības pasākums ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldi

            Katru gadu studentu pašpārvalde rīko kādu labdarības pasākumu bērniem. Šoreiz tika piedāvāta sadarbība ar mūsu skolu. 2.decembrī skolas skolēnu pašpārvaldes 10 skolēni un skolotājas L.Svopule, I.Siliņa un I.Apsīte devās uz tikšanos ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes studentiem.

            Mūsu skolēniem bija iespēja gida pavadībā iepazīties ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ekspozīciju, kopā noskatīties Forum cinema kinoteātrī filmu ,,Viesnīca ,,Transilvānija’’2’’. Pēc filmas devāmies uz Latvijas Universitātes kafejnīcu. Pie skaisti klātiem galdiem studenti bija sarūpējuši skolēniem našķus. Mandarīnu, piparkūku smaržu un karsto šokolādes dzērienu baudot, rosījās studentu sarunas ar skolēniem. Izrādās, ka ar studentiem mums ir kopā veikti darbi  palīdzot dzīvnieku patversmei ,,Ulubele’’!

Paldies, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldei, par skaisti pavadīto laiku! Uz tikšanos mūsu skolas Ziemassvētku pasākumā 17.decembrī.

______________________________________

 Skolas eglītes iedegšana

Jau otro gadu pirmajā Adventē sanākam visi kopā skolas pagalmā, lai skolas direktores aicināti ieraudzītu eglītes iedegšanos. Eglīti, kas no pirmās Adventes laika mūs visus priecē ar krāsainajām gaismiņām.  Šo gaidīšanas laiku mēs sagaidām dziedot dziesmas un ejot rotaļās.  Skolas ēkas fasāde un iekštelpas tiek rotātas gaismu virtenēs, lai šo īpašo pirms Ziemassvētku laiku mums katram radītu īpašu. 

Katras klases skolēni ar skolotāju rotāja savu no papīra izgrieztu mājiņu, kurā arī tika iedegta šajā dienā elektriskā gaismiņa.

Baltās, vieglās pūkas

Kā baltas domas

Pār cilvēkiem

Klājas.

Gaišs, neizjusts svētums

Ar mieru un klusumu

Sirdīs līst

Maigs.

Pār zemi nolaidies

Ilgi gaidītais, lolotais,

Svētītais Adventes

Laiks.

 __________________________________________

11.novembris – Lāčplēša diena

No 9.-17.novembrim skolā notika pasākumi veidojot jaunas skolas tradīcijas.

Atceroties 1919. gada 11.novembra notikumus, Bermontiādes laiku, skolēnu pašpārvalde organizēja pasākumu ,,Rakstu raksti’’. Kritušo varoņu piemiņai, skolas pagalmā skolotāji ar skolēniem no svecītēm izlika latvju rakstu zīmes. Skolēni ciešā sadarbībā ar skolotāju ieinteresēti veidoja gaismiņu rakstus. Mirklis, no mūsu steidzīgā dzīves ritma, kas lika visiem pabūt kopā.

            Internāta skolēni kopā ar skolotājiem devās uz Daugavas krastu, lai noliktu svecītes pie Rīgas  pils mūriem.

 __________________________________________

18. novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas 96. gadadiena

          Svētku koncerts 17. novembrī - Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētku svinību sastāvdaļa, skolā ir jau vairākus gadus. Skolas direktore L.Lapiņa aklājot koncertu ar svētku un novēlējuma runu bija tērpusies latviešu tautas tērpā. Skolotāja I.Brutāne koncerta programmu veidojot ietver gan interešu izglītības pulciņu priekšnesumus, gan pamana un iekļauj skolēnus ar individuālajiem ārpusskolas sasniegumiem. Tā ņipro tautas deju kolektīva ,,Solītis’’, ritma grupas, teātra pulciņa, vokālā ansambļa dalībnieku vidū blakus stājās individuālie izpildītāji. Skolotājas D.Cukuras –Akmenes vadībā uzstājās skolēnu duets, skolotājas klavieru pavadījumā ieklausījāmies mežraga skaņās un individuālajā skolēna priekšnesuma skaņdarbā uz klavierēm.

            Skolotāja E.Pastore ar 4.b klases skolēniem skolas pagalmā Latvijas kontūru iezīmēja degot sveču gaismiņām.

 __________________________________________

Tematiskā pēcpusdiena ,,Es – latvietis’’

            Kopā sanākot 5.-9. klašu un arodklašu skolēniem skolas pašpārvaldes vadītājas-skolotājas L.Svopule un D.Broka visiem zālē sanākušajiem aicināja dalīties atmiņās par savu dzimto vietu. Tā Latvijas kartē sirsniņas izkaisījās dažādos Latvijas novados. Tika uzdoti jautājumi par Latviju, kur zinošākie skolēni saņēma skolēnu pašu rokām gatavotas piemiņas balvas. Latviešu iemīļotos skaņdarbus, dziesmas spēlēja viens no izcilākajiem akustiskās ģitāras meistariem Latvijā Kaspars Zemītis. 

___________________________________________

Karjeras nedēļa 2015

"VEF Rīga" spēlētāji Jānis Bērziņš un Mārtiņš Meiers otrdien, 13.oktobrī, ciemojās Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā - attīstības centrā, piedaloties Karjeras nedēļas pasākumā

 

Apraksts VEF mājaslapā

Karjeras nedēļas pasākuma "Atver profesijas durvis" apmeklējums

Šogad Karjeras dienas Latvijā norisinājās no 5-16. oktobrim. Karjeras dienu moto bija “ Atver profesijas durvis!” Arī mūsu skola aktīvi iesaistījās visdažādākajās aktivitātēs sākot ar 6.oktobri, kad skolas vestibilā svinīgā atmosfērā tika atklāta skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde. Ar izstādes darbiem divu nedēļu garumā bija iespēja iepazīties gan skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem un skolas viesiem. Vecāko klašu skolēni kopā ar skolas sociālo pedagogu I.Siliņu Vecrīgā apmeklēja VIAA rīkoto lielformāta vides instalācijas pasākumu, kura laikā skolēniem bija iespēja tikties ar sabiedrībā pazīstamiem dažādu profesiju pārstāvjiem, uzdot viņiem jautājumus, kopīgi nofotografēties. 8. oktobrī mēs viesojāmies Rīgas kultūru vidusskolā, kurā jau otro gadu pēc kārtas notiek profesiju darbnīcas, kad skolēni tiekas ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem, diskutē, iejūtas ugunsdzēsēja, karavīra vai dārznieka tēlā. Pasākuma noslēgumā visi tās dalībnieki tiek apbalvoti. Bet skolā palikušie vecāko klašu skolēni kopā ar skolas psihologu I. Safinu un sociālo pedagogu I. Siliņu izspēlēja spēli “Karjeras kompass”. Šī spēle tika izveidota balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi un ir paredzēta kā metodiskais līdzeklis karjeras izglītības jomā. Lielu paldies jāsaka pedagogiem I. Liepai un I. Apsītei, kuras kopā ar aroda klašu skolēniem viesojās Bulduru dārzkopības tehnikumā un guva plašu ieskatu šīs skolas profesionālās izglītības realizēšanā. Tā kā mūsu skolas durvis vienmēr ir plaši atvērtas visiem skolas absolventiem, tad arī šoreiz Karjeras dienu ietvaros skolā viesojās bijušie skolas skolēni A. Lukaševica un A. Ledus. Jaunieši pēc skolas beigšanas veiksmīgi turpina mācības citās valsts profesionālās izglītības iestādēs un apgūst kādu no profesijām. A. Ledus ir sekmīgi absolvējis kādu no skolām un ieguvis elektriķa kvalifikāciju. Skolotājs A.Eidonis bija noorganizējis un uzaicinājis uz skolu divus VEF Rīga basketbolistus J. Bērziņu un M. Meieru. Skolēni un skolotāji bija ļoti priecīgi par šo tikšanos un uzmanīgi klausījās visā, ko abi slavenie basketbolisti stāstīja. Pasākumu atraktīvi vadīja divi aktīvākie skolēni A. Monastirskis un E. Jākobsons, kuri jau iepriekš kopīgi ar skolotāju A.Eidoni bija sagatavojuši saturīgus jautājumus abiem viesiem. Pasākuma noslēgumā mēs visi kopīgi veicām dažus iesildīšanās vingrojumus, kurus abi sportisti nodemonstrēja un nofotografējāmies. Karjeras dienu noslēgumā internāta grupas audzēkņi kopā ar skolotājām I. Liepu un I. Romančuku Vecrīgā apmeklēja VIAA rīkoto pasākumu ‘’Randiņš ar profesiju”, skolas pedagogi viesojās rehabilitācijas centrā “Mēs esam līdzās” . Skolas līdzpārvaldes skolēni pedagogu L. Svopules un D. Brokas vadībā bija noorganizējuši jautrās stafetes skolas zālē “’Iekāp profesiju kurpēs”, kuras laikā skolēniem bija dota iespēja reāli iemēģināt dažādu profesiju kurpes un atraktīvā veidā uzzināt par konkrētās profesijas galvenajiem pienākumiem. Pasākuma noslēgumā visi tika apbalvoti. Kā katru rudeni, tāpat arī šogad bijām uzaicinājuši uz skolu RPP BLPN vecāko inspektori A. Lilienfeldi, kura atgādināja mums visiem par svarīgākajiem noteikumiem mūsu pašu drošībai uz ielas, skolā un mājās. Karjeras dienu svinīgu noslēguma pasākumu skolā sagatavoja un vadīja I. Liepa un tajā bija iespēja piedalīties ikvienam skolas skolēnam un skolotājam. Lielu paldies par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos Karjeras dienu pasākumos jāsaka pedagogiem I.Apsītei, I.Liepai, L. Svopulei, D. Brokai, I. Safinai, I. Muktupāvelai, A. Eidonim, M.Meijerei, I. Romančukai. Karjeras dienas 2015. gadā organizēja un vadīja skolas sociālais pedagogs/karjeras konsultants I.Siliņa

________________________________________________________

Rudens svētki

  Katru rudeni, kopā sanākot skolas ,,c’’ un darba iemaņu klasēm, mēs apzinām rudens iestāšanos ar jauku pasākumu. Tā kā šīs vasaras jaukākais piedzīvojums skolas interešu izglītības pulciņu dalībniekiem bija dalība skolēnu dziesmu svētkos, tad nolēmām sīkāk papētīt latviešu etnogrāfiskās rakstu zīmes.

Katra klase ir izvēlējusies kādu zīmi ( jumi, saulīti, ūsiņu u.c.) un to prezentēs skolasbiedriem gan vizuāli skatāmu, gan priekšnesuma veidā. Skolas zālē būs arī izstāde ar priekšmetiem, uz kuriem ir skatāmas šīs rakstu zīmes. Eksponātus izstādei gādājuši paši skolotāji un skolēni.

Ritma grupas skolotāja I.Altrofa

__________________________________________________________

Skolotāju dienas pasākums

Piektdien, pirms mācību stundām, skolēni ar īpašu uzmanību sagaidīja skolotājus. Pēc mācību stundām skolēnu pašpārvalde sirsnīgi visus sveica. Skolotājiem garastāvokli uzjautrināja un kādu gudru domu palīdzēja atrast komiķis Jānis Skutelis. Pasākums izdevies!! Skolotāju sejas rotāja smaids un acīs bija priecīgs izbrīns par audzēkņu manierēm gan pie ārdurvīm, gan garderobē. Deja un dzeja nesajuka, gardēžu punči pilni.

Pašpārvaldes pulciņa vadītāja:L.Svopule, D.Broka

 

 _________________________________

 Dzejas dienas

10.septembrī mūsu skolā notika Dzejas diena, kas veltīta Rainim un Aspazijai. Tajās piedalījās 5. – 9. un arodklašu skolēni. Skolēni runāja Raiņa un Aspazijas  dzeju. Sarīkojumā skanēja gan bērnu dzejoļi – “Lellīte Lolīte”, “Zelta sietiņš”, “Mini, mini mīkliņu”, “Pasaciņa”, gan dzejoļi jaunatnei – “Zilā puķe”, “Senatne”, “Jaunais laiks” u. c.

Dzejas lasījumu ar dziesmām papildināja skolotāja Dace Broka, Līga Svopule un Daina Cukura – Akmene. Daudzas dziesmas skolēni dziedāja līdzi. Kopā mēs radījām patīkamu un mīļu dzejoļu lasījumu pēcpusdienu, pieminot un godinot mūsu kultūras dižgarus.

                                                Skolotāja D.Broka

_________________________________________________

 2014./2015.mācību gads

Sanktpēterburgā Starptautiskais festivāls-konkurss bērniem ar ierobežotām iespējām «Шаг навстречу» 

Brauciena mērķis bija piedalīties starptautiskā festivālā bērniem ar ierobežotām spējām. Rosināt skolēnu interesi par citām valstīm un to kultūru. Motivēt skolēniem iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, pilnveidot sociālās iemaņas un integrēties sabiedrībā.

Pedagogiem iepazīties ar citas valsts pedagoģisko pieredzi.

 Sanktpēterburgā Starptautiskais festivāls-konkurss bērniem ar ierobežotām iespējām «Шаг навстречу» notika septīto gadu. Festivāla galvenais mērķis –skolēna radošā potenciāla attīstīšana un pilnveidošana, lai veiksmīgi adaptētos sabiedrībā. Bija saņemti 1000 pieteikumi, bet iespēja konkursā piedalīties tika sniegta 280 priekšnesumiem. 

Skolēni apmeklēja Sanktpēterburgas ievērojamākos kultūrvēstures objektus. Muzeju nakts ietvaros krievu rakstnieces A.Ahmatovas muzejā piedāvāto ansambļa ,,Otava E’’, no papīra veidotos tērpu demonstrējumus, salsa paraugdemonstrējumus, kustīgo leļļu  un roku ēnu teātra demonstrējumus.

_________________________________________________

KARJERAS NEDĒĻA 2014 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

 2014.gada 13.-17.oktobris

Karjeras nedēļa


„Manu vecāku profesija” (iepazīsti vecāku profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru).

Pasākumu plāns. 

sociālais pedagogs I.Siliņa

______________________________________________

Veiksmīgi aizritējusi tematiskā „VEF Rīga” basketbola nedēļa, kas norisinājās no 1. līdz 4. decembrim Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā

'VEF Rīga" basketbola nedēļas mērķis bija popularizēt basketbolu skolā un ieinteresēt audzēkņus nodarboties ar to, kā arī iepazīstināt ar Latvijas galvaspilsētas vadošo basketbola klubu "VEF Rīga".

Papildus informācija

Basketbola nedēļa

Mūsu skolā no 1.līdz 4.decembrim norisinās VEF Rīgas basketbola nedēļa.
Pasākuma  mērķis ir popularizēt basketbolu skolā ,ieinteresēt nodarboties ar to, iepazīstināt ar VEF basketbolu un to sistēmu.
1.decembrī pl.14:00 notiks atklātais treniņš ar VEF komandas basketbolistiem Jāni Bērziņu un Aigaru Šķēli.
2.decembrī pl.14:00 skolas aktu zālē būs iespējams noskatīties dokumentālu filmu VEF 54.sezona.
3.decembrī pl.19.30 Arēnā Rīga būs iespējams apmeklēt VEF komandas spēli, pēc spēles satikties ar komandas basketbolistiem, lai nofotografētos un iegūtu spēlētāju autogrāfus.
4.decembrī pl.8:30 Daugavas Sporta namā paredzētas VEF individuālās basketbola sacensības.

                    Informāciju sagatavoja skolotājs A. Eidons

______________________________

Sociālā programma ,,One Team"

"VEF Rīga" kopā ar  ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas audzēkņiem realizē sociālo programmu "One Team"

One Team

"One Team" programmas oficiālie vēstnieki Latvijā ir "VEF Rīga" spēlētāji Jānis Timma un Džeralds Robinsons, kuri piedalījās arī 12. marta "One Team" nodarbībā. Mūsu skolas audzēkņi dāvanā saņēma īpašos Vefiņa "One Team" t-kreklus, kurus palīdzēja nodrošināt būvkompānija SIA "Abora"

“VEF Rīga” kapteinis Jānis Timma: "Bērniem šāda veida pasākumi ir ļoti svarīgi, jo tas ir kas motivējošs. Šiem internātpamatskolas audzēkņiem tāpat nav vienkārši, tāpēc cerams, ka šādas nodarbības kalpos kā papildus stimuls. Ļoti patīkami iesaistīties šādā programmā, redzēt smaidu un prieku bērnu sejās. Prieks, ka "VEF Rīga" attīsta šo projektu Latvijā. "

Informācija Eirolīgas mājaslapā anļu valodā

Papildus informācija VEF Rīga mājaslapā 

Portālā Delfi__
____________________________

2013./2014.mācību gads

  Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolēni un skolotāji no 16.maija līdz 21. maijam devās uz Sanktpēterburgu, lai piedalītos starptautiskā festivālā bērniem ar ierobežotām spējām

            Festivāla galvenais mērķis –skolēna radošā potenciāla attīstīšana un pilnveidošana. Bija saņemti 1000 pieteikumi, bet iespēja konkursā piedalīties tika sniegta 280 priekšnesumiem. Ritma grupa un vokālais ansamblis ,,Ģertrūde’’ iekļuva finālā un piedalījās vienā no «Шаг навстречу» koncertiem. Dalībnieki apmeklēja ceturto labdarības Ziemeļu balli.

Skolēni par piedalīšanos šajā festivālā saņēma 1. pakāpes diplomus. Skolotāja Daina Cukura-Akmene un Ieva Altrofa - pateicības rakstus un festivāla piemiņas medaļas. Ansamblis ,,Ģertrūde’’ uzstājās Latvijas Republikas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā. Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas tautas deju kolektīvs ,,Solītis’’, vokālais ansamblis ,,Ģertrūde’’ un ritma grupa sniedza koncertu Peterhofas internātskolā Nr.1 bērniem ar speciālām vajadzībām, kas ir viens no lielākajiem un mūsdienīgākajiem bērnu namiem valstī. Skolēni apmeklēja Sanktpēterburgas ievērojamākos kultūrvēstures objektus. Muzeju nakts ietvaros krievu rakstnieces A.Ahmatovas muzejā piedāvāto ansambļa ,,Otava E’’, no papīra veidotos tērpu demonstrējumus, salsa paraugdemonstrējumus, kustīgo leļļu  un roku ēnu teātra demonstrējumus.  

   Paldies par finansiālu atbalstu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un  Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu koordinatorei Lolitai Mežai. Pateicamies Laurai Trēgeres k-dzei par mums sniegto atbalstu un sirsnīgo uzņemšanu ģenerālkonsulātā. 

 Dir.vietn.izgl.j. I.Apsīte

___________________________________

   Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas atklātais informātikas konkurss

Informātikas konkurss

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas atklātais informātikas konkurss ar RD IKSD finansiālu atbalstu, interešu izglītības projektu īstenošanai, tiek organizēts 5 gadu. Sekmīgai norisei iesaistīti vairāki Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolotāji un skolas darbinieki.

Konkursā piedalījās skolēni no republikas 5 speciālajām skolām. Konkursa dalībnieku grupas veidotas ievērojot skolēnu vecumposmu un apmācības programmu.                                                                                      Darbu vērtēšanā tika iesaistīti skolotāji no Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas ,Pelču speciālās internātpamatskolas un Zālītes internātpamatskolas. Konkursa laikā jūtams skolēnu emocionālais stāvoklis- sacensību gars.

Skolu pedagogi dalījās pieredzē par skolēnu apmācību ar iPad. Kā arī pateicīgi par iespēju bērniem sacensties savā starpā, tā parādot savas prasmes darbā ar datoru.

  Konkurss sniedz motivāciju skolēniem un skolotājiem turpmākajam darbam.


 

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning