Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts

Š.g.17.novembrī skolā notika pasākums, kurš bija veltīts Latvijas proklamēšanas dienai. Pasākums bija caurvīts ar patriotisma un dzimtenes mīlestības emocijā. Skolotāji ar bērniem bija lepni par to, ka vau saukties par latviešiem un viņu dzimtene ir Latvija. Katrs priekšnesums bija emocionāls, kvalitatīvs un aizskāra katra skolotāja, bērna un vecāka sirdis.

Paldies par iespēju baudīt tik skaistu, emocionālu un patriotisku pasākumu!