Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola – attīstības centrs organizē 3 gadu. Konkursa pasākumā iesaistās gan skolotāji, gan skolēni. Iesaistīti skolēni no teātra pulciņa ,,Jāņtārpiņš’’ un vokālā ansambļa ,,Ģertrūde’’. Skolēnus iepriecināja un uzmundrināja Pifs ar Herkulesu. Tēli kuri bērnībā bija  arī skolotājiem zināmi. Konkursā skolēnu uzstāšanos vērtēja skolas direktore un 2 izlozēti žūrijas locekļi no klātesošajiem pedagogiem, kas šoreiz bija pedagogi no Rīgas 2. speciālās internātpamatskolas un Rīgas sākumskolas ,,Valodiņa’’. Žūrija pēc katras uzstāšanās priekšnesumu vērtēja 3 punktu sistēmā. Katrā vecuma grupā pēc kopējo punktu skaita tika sadalītas 1.,2. un 3. vietas. Mērķgrupā ietilpa skolēni arī no novada speciālajām skolām. Konkurss noritēja sirsnīgā atmosfērā.

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, AS Rīgas piena kombināts un SIA Latvija MAXIMA par sniegto atbalstu konkursa sekmīgai un pārsteigumiem bagātākai norisei.