11. novembris – Lāčplēša diena

No 9.-17.novembrim skolā notika pasākumi veidojot jaunas skolas tradīcijas.

Atceroties 1919. gada 11.novembra notikumus, Bermontiādes laiku, skolēnu pašpārvalde organizēja pasākumu ,,Rakstu raksti’’. Kritušo varoņu piemiņai, skolas pagalmā skolotāji ar skolēniem no svecītēm izlika latvju rakstu zīmes. Skolēni ciešā sadarbībā ar skolotāju ieinteresēti veidoja gaismiņu rakstus. Mirklis, no mūsu steidzīgā dzīves ritma, kas lika visiem pabūt kopā.

Internāta skolēni kopā ar skolotājiem devās uz Daugavas krastu, lai noliktu svecītes pie Rīgas  pils mūriem.