Izglītības programmas

Skolā tiek realizētas licencētas izglītības programmas

1. Speciālās izglītības programmas

  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).

2. Profesionālās pamatizglītības programmas

  • grāmatu iesiešana ar iegūstamo kvalifikāciju grāmatu labotājs (kods 2254501) tiek īstenota līdz 04.06.2024
  • ēdināšanas pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju virtuves darbinieks (kods 2281121).