Sporta svētki “Izveicīgie rīdzinieki – 12”

7.novembrī Mākslinieciskās jaunrades centrā “Praktiskās estētikas
skola” mūsu skolas 3. un 4.klase piedalījās sporta svētkos “Izveicīgie
rīdzinieki – 12”.
Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas spējas dažādās šķēršļu
joslās, bumbu lekšanā un stumšanā, tuneļa līšanā, bumbiņu precīzā
mešanā mērķī, skriešanā un līdzsvara noturēšanas prasmēs, tā nopelnot
savai komandai titulus.
Dalībniekiem svētku prieku radīja ne tikai nopelnītie kausi,
diplomi, medaļas, saldumu pakas, gaisa baloni, bet arī iespēja salīdzināt
savas fiziskās prasmes ar līdzīgiem skolēniem.
Liels paldies skolotājiem A. Skangalim par skolēnu sagatavošanu
svētkiem un klašu audzinātājām A.Ēcei un A.Andersonei, kas atsaucās un
pavadīja skolēnus uz pasākumu.