2020

Buklets vecākiem / aizbildņiem un skolotājiem.

Autors: Mg. paed. Laima Zommere

specialās izglītības skolotāja, interešu izglītības skolotāja

__________________________________________________

Multisensorās metodes numicon pielietojums matemātikas pamatprasmju apguvei izglītojamiem ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Autors: Mg. paed. Antra Krauce
Izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja/ logopēds

_________________________________________________________

Skolēnu pamatprasmju novērtējums

Autors: Mg. izgl.zin. Ilga Grīntāle

Izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja/ logopēds

_____________________________________________________________

Pasakas simbolu valodā WIDGIT

Autors: Mg. paed. Antra Krauce
Izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja/ logopēds

__________________________________________________________

Mācību metodiskais līdzeklis “Matemātika ar NUMICOM”

Autors: Mg. paed. Antra Krauce
Izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja/ logopēds