Personāls

Jauno pedagogu iekļaušana

Video veidots personāla konkurētspējas paaugstināšanas projekta laikā.

Izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi.

Izglītības iestādes administrācija

 • direktore – Laila Lapiņa
 • direktora vietnieks – Inga Balabka, Iluta Apsīte, Sanita Plaude (attīstības centrs), Ainārs Beitiks
 • direktora vietnieks saimniecības darbā – Uldis Līnis

Pedagoģiskie darbinieki

 • speciālās izglītības skolotāji
 • pedagoga palīgi
 • internāta, dienesta viesnīcas skolotāji
 • logopēdi
 • sporta un ārstnieciskās rehabilitācijas pedagogi
 • bibliotekārs

Atbalsta personāls

 • ārsts
 • psihiatrs
 • psihologs
 • sociālais pedagogs
 • medicīnas māsa
 • masieris
 • fizioterapeits

Apkalpojošais personāls

 • lietvedības pārzine
 • saimniecības pārzine
 • sociālie aprūpētāji
 • pavāres
 • apkopējas
 • aukles
 • sargi
 • elektriķis
 • galdnieks

Izglītības iestādes lepnums

2023. gada 14. novembrī, Kultūras pilī Ziemeļblāzma tika pasniegta Rīgas gada balva izglītībā pašvaldības labākajiem izglītības iestāžu darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu.Balvu pasniegšanas ceremonijā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis. Mēs lepojamies, ka “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām” balvu ,,Zelta pildspalva,, saņēma mūsu,  Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra mūzikas skolotāja

. Ieva skolēniem pasniedz mūzikas stundas, kur ar lielu aizrautību, vienkāršību ikvienā bērnā cenšas panākt ieinteresētību par mūziku. Kā interešu izglītības skolotāja Ieva vada ritma grupu, kur ir festivāla ,,Nāc līdzās!,, Zelta laureāti jau vairākus gadus. Un vadot skolēniem kora nodarbības ikvienu skolēnu uzņem, pieņem, saklausa un pacietīgi māca.

2020.gada 5.oktobrī ,,Zelta pildspalvu,, saņēma mūsu skolotāja Ināra Puriņa. Sirsnīga, iejūtīga – dzīves gudrs CILVĒKS! Jaunieši skolotāju uztver ka labāko draugu, padomdevēju. Kā savējo. Bet tajā pašā mirklī ciena un respektē. Inārā ir apbrīnojams miers, izturība, izdoma un sapratne. Tieksme iet laikam līdzi – gūt pašai jaunas  zināšanas, bet jauniešiem tās sniegt ar praktisku pieeju veidojot padziļinātu interesi. Sauklis «Viens par visiem, visi par vienu!” – varētu būt skolotājas Ināras moto. Skolotāja aktīvi līdzdarbojās, palīdz, atbalsta to, kurš nokļuvis grūtībās. Ikkatrā atrodot, pamanot to mazo, varbūt kādam nebūtisko, bet mazajam cilvēkam tik svarīgo – spēju būt pamanītam, ieraudzītam un novērtētam.Kolektīvā – sirsnīga kolēģe, kas palīdzēs ar padomu un dalīsies ar metodiskajiem materiāliem. Un protams – mācību ekskursijas. Tajās izpaužas viņas pozitīvā enerģija un vēlme parādīt, ieinteresēt, izglītojamos saredzēt, sajust tvert bagāto, daudzveidīgo dzīvi. Līdzi darboties, atbalstot labprāt iesaistās izglītojamo vecāki. No skolotājas Ināras var mācīties neapstāties, pilnveidoties, augt!  Viņa nepretojas jaunajam, bet ar atvērtu sirdi ņem pretī un dod jauniešiem, ko šis laiks sniedz!

Foto: Kaspars Balamovskis

2012. gada 8. oktobrī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji pasniedza balvas „Zelta pildspalva” 15 Rīgas labākajiem skolotājiem un pašvaldības stipendijas – uzcītīgākajiem skolēniem. Rīgas pašvaldība labākos skolu pedagogus un izcilākos 12. klašu absolventus sumināja jau septiņpadsmito gadu pēc kārtas. “Zelta pildspalvu” saņēma mūsu skolas skolotāja Antra Krauce.

2011.gada 18.novembrī, Rīgas pils Ģērboņu zālē notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija. Matemātikas skolotājs Paulis  Lore tika apbalvots ar Atzinības krustu par izcilu 57 darba mūža gadu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un nopelniem speciālās izglītības attīstībā Latvijā.

Rīgas pašvaldības balva “Zelta pildspalva” 2010. gadā pasniegta direktores vietniecei izglītības jomā, angļu valodas skolotājai Indrai Vilnei.

2007. gada 6.oktobrī notika gada nozīmīgākais Latvijas izglītības dzīves pasākums – Latvijas Pedagogu forums, kurā lielāko nozares apbalvojumu – Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Gada balvu kopā ar 30 izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem saņēma skolas direktore Laila Lapiņa.

Tradicionālo Rīgas domes balvu izglītībā – Zelta pildspalvu – 2007. gada 5. oktobrī saņēma 15 skolotāji, viņu vidū arī mūsu skolas skolotāja Genovefa Apšeniece.