Tematiskā pēcpusdiena ,,Es – latvietis’’

Kopā sanākot 5.-9. klašu un arodklašu skolēniem skolas pašpārvaldes vadītājas-skolotājas L.Svopule un D.Broka visiem zālē sanākušajiem aicināja dalīties atmiņās par savu dzimto vietu. Tā Latvijas kartē sirsniņas izkaisījās dažādos Latvijas novados. Tika uzdoti jautājumi par Latviju, kur zinošākie skolēni saņēma skolēnu pašu rokām gatavotas piemiņas balvas. Latviešu iemīļotos skaņdarbus, dziesmas spēlēja viens no izcilākajiem akustiskās ģitāras meistariem Latvijā Kaspars Zemītis.