Sociālās integrācijas veicināšanas pasākuma programma

Ukmerges (Lietuva), Krapkovices (Polija), Frydek – Mistek (Čehija) skolās, kur notiek apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām

Brauciena mērķis bija piedalīties starptautiskā festivālā bērniem ar ierobežotām spējām. Rosināt skolēnu interesi par citām valstīm un to kultūru. Motivēt skolēniem iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, pilnveidot sociālās iemaņas un integrēties sabiedrībā. Pedagogiem iepazīties ar citas valsts pedagoģisko pieredzi.

Rīgas 1. spec. int.-att. centra skolēni veidoja komunikāciju ar citu valstu skolēniem un skolotājiem, tā rodot motivāciju valodu apgūšanai skolā. Iepazinām citu valstu kultūras tradīcijas. Skolēni uzstājās visās sadraudzību skolās ar koncerta programmu, kurā ietverti gan tautas, gan mūsdienīgi priekšnesumi. Interešu izglītības (vokālā ansambļa ,,Ģertrūde”, tautas deju kolektīva ,,Solītis” un ritma grupas) pulciņos iesaistītie skolēni uzstājās ar lielu atbildības sajūtu, pārstāvot savu skolu un valsti.

Apskatījām 7. Starptautisko vizuālās mākslas darbu izstādi cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem. Tika apsveikti mūsu skolas 2 skolēni, kuru darbi redzami Starptautiskajā izstādē.