2023

VIZUĀLAIS ATBALSTS. SPĒLES UZVEDĪBAS NOTEIKUMU APGŪŠANAI WIDGIT SIMBOLU VALODĀ ”
Skatīt: Teorētiskais pamatojums
             Šķirošanas spēle
             Loto
             Domino
Autors: Ina Gaure
Izglītības metodiķis, speciālās izglītības skolotājs

_______________________________________________“LAIKA IZPRATNE.PULKSTENIS”
Autors: Mg.paed. Vineta Cibiņa
Speciālās izglītības metodiķis, speciālās izglītības skolotājs

________________________________________________

,,PIEDERĪBAS SAJŪTAS SKOLAI VEIDOŠANA MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBĀ,,
 Skatīt: Metodiskais darbs

Pielikumi

Autors: Mg. izgl. zin. Dina Dreiblate
Izglītības metodiķis, speciālās izglītības skolotājs, logopēds