Izzinoši atraktīvās sadarbības pasākumā “Dejas prieks manā dzīvē”, kas notika Rīgas sākumskolā “Valodiņa” 17.oktobrī, piedalijās tautas deju kolektīva “Solītis” meitenes. Skola šo mazo deju festivālu organizē katru gadu ar siltu uzņemšanu un jauku, pozitīvu atmosfēru. Bērniem ir prieks ne tikai uzstāties, bet arī redzēt citus, salīdzināt…iepazīt dažādus deju žanrus un stilu. Paldies sākumskolai “Valodiņa” par doto iespēju.