Starptautiskais festivāls ,,Labestības spārni – 2021”

Skolotāju – Inetas Dovmanes  (tautas deju kolektīva ,,Solītis’’ vadītāja), Ievas Altrofas (ritma grupas vadītāja) un Ievas Muktupāvelas (teātra pulciņa vadītāja), sagatavotie priekšnesumi ar interešu izglītības pulciņu skolēnu piedalīšanos ir nosūtīti video formātā, lai piedalītos Starptautiskajā mākslas festivālā – konkursā  “Labestības spārni 2021. gads” . Jāmin, ka priekšnesumi ir gan iepriekšējā mācību gadā, gan šajā mācību gadā tapuši (ņemot vērā visus ierobežojumus, kas šajā laikā noteikti).     

Festivāla mērķis ir motivēt bērnus, kuriem ir īpašas izglītības vajadzības, sazināties, izmantojot uzskatu, skaņu un kustību runu, izjust radošuma un panākumu prieku. Šo festivālu rīko  Šauļu “Dermės” skola  (Lietuva).

Paldies skolotājām par radošumu, ieinteresētību un enerģiju!