DZEJAS DIENAS

Dzejas dienu ietvaros 2013. gada 12. septembrī – skolas pagalmā notika pasākums, lai radītu interesi par latviešu dzejniekiem un viņu sacerētajiem dzejoļiem. No 5.-9.klasei un arodklašu skolēni, kopā ar klases/grupas audzinātāju bija izvēlējušies kādu dzejoli. Šogad tēma bija daba . Dzejoļi interesanti tika noformēti uz A4 formāta lapas. Klašu skolēnu priekšnesumi bija pārdomāti – ar ritma, kustību un muzikālu pavadījumu. Patīkamas, mīļas emocijas paspilgtināja ielūgtās dzejnieces Marijas Lamašas (pseidonīms Mājiņa) lasījumi. Dzejniece iepazīstināja ar savas dzīves nokrāsām un sarakstītajiem dzejoļiem. Visi kopā ar skolotāju Aināru Eidoni izdziedājām alfabētu un krāsaino maršu. Pasākums bija patīkamām emocijām, izzinošs un sniedza ikvienam pozitīvas emocijas. Pasākumu vadīja interešu izglītības pašpārvaldes vadītājas – skolotājas I.Muktupāvela un D.Broka.