Festivāls ,,NĀC LĪDZĀS”

Šajā gadā Zemgales novada reģionālajā festivālā Jelgavā piedalījās 19 skolu, biedrību, aprūpes centru bērni un jaunieši ar 33 priekšnesumiem. Koncertā tika gan dejots, gan dziedāts, gan atskaņoti instrumentāli skaņdarbi. Koncerta programma līdz ar to bija daudzkrāsaina un pašiem dalībniekiem bija interesanti vērot citu paveikto. Ritma grupas uzstāšanās tika atzinīgi novērtēta un priekšnesums tika izvirzīts Rīgas Lielkoncertam, kurš notiks 2013. gada 8. maijā plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes Aulā. Skolēni koncertā piedalījās spēlējot dažādas bungas un perkusijas priekšnesumā ‘’Lāču pantiņi’’. Mūsu skolas Ritma grupa pastāv trešo gadu un to vada skolotāja Ieva Altrofa. Grupā piedalās skolēni, kuriem muzicēšana, dažādas ritmu rotaļas un mūzikas klausīšanās sagādā prieku un sekmē viņu attīstību. Ritma grupa ir uzstājusies mūsu skolas un ārpusskolas koncertos Rīgā, kā arī Igaunijas pilsētā Veru un X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos.