Konsultācijas

Konsultatīvā grupa

Speciālisti – psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, rehabilitologs, ergoterapeits, pirmsskolas pedagogs:

  • Veic agrīnu diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Sniedz bezmaksas konsultācijas un metodisko palīdzību pirmsskolas, vispārizglītojošo skolu pedagogiem un bērnu vecākiem.
  • Sniedz rekomendācijas bērnu ar speciālām vajadzībām individuālā attīstībā un apmācībā.

Konsultatīvā grupa tiek organizēta atbilstoši pierakstam.

Pieteikšanās pa tālruni 67181336 vai e-pastu: r1sips@riga.lv

Adrese: Ģertrūdes iela 18, Rīga

____________________________________________________________________

Konsultācijas Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā tiek sniegtas visu mācību gadu, iepriekš piesakoties: