Balva ,,Zelta pildspalva,, mūzikas skolotājai Ievai Altrofai

14. novembrī, Kultūras pilī Ziemeļblāzma tika pasniegta Rīgas gada balva izglītībā pašvaldības labākajiem izglītības iestāžu darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu.Balvu pasniegšanas ceremonijā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis. Mēs lepojamies, ka “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām” balvu ,,Zelta pildspalva,, saņēma mūsu,  Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra mūzikas skolotāja Ieva Altrofa. Ieva skolēniem pasniedz mūzikas stundas. Ar lielu aizrautību, vienkāršību ikvienā bērnā cenšas panākt ieinteresētību. Kā interešu izglītības skolotāja Ieva vada ritma grupu. Festivāla ,,Nāc līdzās!,, Zelta laureāti Iir jau vairākus gadus. Vadot skolēniem kora nodarbības ikvienu skolēnu uzņem, pieņem, saklausa un pacietīgi māca. Sveicam un lepojamies ar tādu mūsu skolotāju!