2024

“SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN NOVĒRTĒŠANA SKOLĒNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJIEM “

Metodiskā materiāla izstrādes autori: I.Altrofa, I.Brutāne, V.Cibiņa, D.Cukura-Akmene,
D.Dreiblate, A.Greitāne, I.Romančuka un Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra pedagogu
kolektīvs.

“M. MONTESORI PEDAGOĢIJAS IESPĒJAS KOMPETENČU SATURA APGUVĒ SKOLĒNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM.”

Skatīt video šeit: https://www.icloud.com/iclouddrive/06cuhNCm25F3rdGGrQc3aFpAA#WIN%5F20240225%5F13%5F22%5F04%5FPro

Metodiskā materiāla izstrādes autors: Dr. paed. Ilga Prudņikova. Izglītības metodiķis, speciālais pedagogs