Ziemassvētku laiks

Visi gaidām prieku, mieru un arī dāvanas. 1.c-6.c klašu izglītojamie sev un vecākiem šoreiz ar katras klases sagatavotu nelielu priekšnesumu  dāvāja svētku sajūtas un kopā būšanas prieku!

Izmantojot par pamatu bībeles tekstu evaņģēlijos, pārveidojot to vieglajā valodā, tika sagatavots teksts par Kristus dzimšanu. No 6.c -9.c un darba iemaņu klašu izglītojamie iejutās dažādās lomās, ilustrēja stāstu ar muzikāliem pavadījumiem, dziesmām un dejām. 1.-4.klašu Ziemassvētku pasākumā Rūķu ģimenes lomās iejutās skolas vadības pārstāvji. Bet muzikāli priekšnesumi tapa pateicoties Emīla Dārziņa mūzikas skolas solistiem. 5.-9.klašu un arodklašu izglītojamos sagaidīja Sniegbaltītes un septiņu rūķīšu uzvedums. Aktīvi līdzdarbojoties skolēnu pašpārvaldei saspēlē ar izglītības iestādes atraktīvajiem pedagogiem.

Prieks kopā darbojoties rada pozitīvas emocijas, kas ir ļoti svarīgi katram!

Skolas skolēni ar klases/grupas atbildīgajiem skolotājiem, atbalsta personālu apmeklēja pasākumus ārpusskolas. Tā bija vienreizēja iespēja  izrādes gan Latvijas Nacionālajā teātrī, gan Latvijas Nacionalajā Operas un Baleta teātrī. Gatavošanās notika laicīgi. Skolēniem skolotāji vispirms izstāstīja izrāžu sižetu.Klases stundās tika parrunāta uzvedības kultūra. Tas bija liels notikums, piedzīvojums un pardzīvojums gan bērniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.