Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra atklātais informātikas konkurss 28.aprīlī

Pēdējos gados ir bijis ļoti svarīgi mācēt pielietot mācību un audzināšanas darbā datorprasmes. Gan skolēni, gan skolotāji ir apguvuši jaunas zināšanas darbā ar datoru. Šīs zināšanas jāpilnveido un jāpaplašina un jādalās savās prasmēs ar citiem. Mēs, Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs, organizējam konkursu, lai : attīstītu un veicinātu interesi par informātiku dažādu uzdevumu veikšanā ar datoru.
Konkursa uzdevums ir izvērtēt izglītojamo praktiskās darba iemaņas darbā ar personālo datoru.

Konkursa nolikums un pieteikums skatāms šeit.