Lasīšanas svētki

LASĪŠANA ir nozīmīgs veids, kā veicināt bērna intelektuālo un emocionālo attīstību, jo lasīšana attīsta fantāziju, paplašina vārdu krājumu, pilnveido prasmi koncentrēties, veido prasmi saskatīt un nošķirt svarīgo un nesvarīgo, paplašina pasaules uztveri, kā arī sniedz gandarījumu un prieku [www.pedagogiem.lv].

Tieši par to domājot, organizējām skolas Lasīšanas svētkus, kuros aicinājām iesaistīties visus skolas bērnus. Gan liels, gan mazs varēja atrast svarīgāko – LASĪTPRIEKU. Diena sākās ar kopā sanākšanu, kad uzņēmām dzejnieci un daudzu bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi. Viņas iedvesmoti un mudināti vērst uzmanību uz grāmatām un lasīšanu, un darīt to ar prieku, skolēni devās svētku piedzīvojumā.  

Visiem dalībniekiem bija iespējams skolas teātra pulciņa skolotājas Ievas Bindes sniegumā klausīties Ineses Zanderes dzeju un pasakas. Tad sekoja vēl viena burvīga tikšanās – kopā ar mākslinieci, bērnu grāmatu ilustratori Gundegu Muzikanti un skolas vizuālās mākslas skolotājām, bērni zīmēja katrs savu grāmatas varoni, lai pēc tam to ieliktu kopējā vizuālā stāstā, ar ko izgreznot skolu. Tālāk sekoja iespēja atklāt savu erudīciju – atbildēt uz viktorīnas jautājumiem. Bet vislielāko prieku sagādāja lasīšanas spēles, kurās bērni varēja likt stāstu puzli, vērīgi lūkoties un saskatīt vārdus, spēlēt burtu bingo utml.

Svētku prieks jo īpaši liels, kad katrs dalībnieks var uzcienāties ar Skrīveru pārtikas kombināta sarūpētiem saldumiem un klases grāmatu plauktā ielikt pavisam jaunu grāmatu no izdevniecības Pētergailis. Liels paldies atbalstītājiem. Tas tiešām veicina LASĪTPRIEKU.

Paldies skolas biblotekārei Ilzei Margai par interesanto, daudzveidīgo pasākuma organizēšanu, lai veidotu skolēnos lasītprieku!