Attīstības centrs

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs

ir Rīgas pilsētas  izglītības iestāde, kura piedāvā pamatizglītību bērniem ar dažādiem garīgās attīstības traucējumiem un arodizglītību jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2015. gada 1. septembrī skola ieguva attīstības centra statusu.

Galvenie uzdevumi:

• Sniegt konsultācijas un ieteikumus pedagogiem un vecākiem/aizbildņiem.
• Izvērtēt izglītojamo individuālās spējas un vajadzības, palīdzēt pedagogiem sastādīt atbilstošu individuālās izglītības plānu, piedāvāt atbilstošas mācību metodes;
• Piedāvāt pedagogiem un vecākiem/aizbildņiem atbilstošas mācību un korekcijas darba metodes, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības;
• Organizēt lekcijas un praktiskus pieredzes apmaiņas seminārus par speciālo izglītību un praktiskām darba metodēm.
• Vadīt meistarklases speciālās izglītības skolotājiem, kuri strādā vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
• Izstrādāt metodiskos materiālus izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2024
2023
2022
2021
2020

____________________________________________________________________

Analīze par veiktajām darbībām no 01.06.2023. līdz 31.05.2024.

___________________________________________________________________

Analīze par veiktajām darbībām no 01.06.2022. līdz 31.05.2023. 

____________________________________________________________________

Analīze par veiktajām darbībā no 01.06.2021.līdz 31.05.2022.

___________________________________________________________________

Analīze par veiktajiem darbiem no 01.06. 2020. līdz 31.05. 2021.

____________________________________________________________

Analīze par veiktajām darbībām no 01.06.2019. līdz 29.05.2020

_____________________________________________________________

 Analīze par veiktajām darbībām no 01.06.2018. līdz 31.05.2019

_____________________________________________________________

Plānotie konsultatīvie metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumi un semināri izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs 2016./2017. mācību gadā

_______________________________________________________________

Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra analīze par speciālās izglītības attīstības centra veiktajām darbībām 2016.gadā.