18. novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas 96. gadadiena

Svētku koncerts 17. novembrī – Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētku svinību sastāvdaļa, skolā ir jau vairākus gadus. Skolas direktore L.Lapiņa aklājot koncertu ar svētku un novēlējuma runu bija tērpusies latviešu tautas tērpā. Skolotāja I.Brutāne koncerta programmu veidojot ietver gan interešu izglītības pulciņu priekšnesumus, gan pamana un iekļauj skolēnus ar individuālajiem ārpusskolas sasniegumiem. Tā ņipro tautas deju kolektīva ,,Solītis’’, ritma grupas, teātra pulciņa, vokālā ansambļa dalībnieku vidū blakus stājās individuālie izpildītāji. Skolotājas D.Cukuras –Akmenes vadībā uzstājās skolēnu duets, skolotājas klavieru pavadījumā ieklausījāmies mežraga skaņās un individuālajā skolēna priekšnesuma skaņdarbā uz klavierēm.

Skolotāja E.Pastore ar 4.b klases skolēniem skolas pagalmā Latvijas kontūru iezīmēja degot sveču gaismiņām.