Zinību diena

1.septembris – saulstaros tērpts. Atkal esam visi kopā. Šī diena bagāta. Kā tā? Daudz skaistu vārdu ceļam, kuru iesākam ar šo jauno mācību gadu: gan pirmklasniekiem, gan skolotājam Paulim Lorem, daudzu apbalvojumu kavalierim, kurš pēc 60 nostrādātiem darba gadiem, mācot matemātiku,  stafeti nodod jaunajai skolotājai Evai Pastorei. Dažu skolotāju acīs pamanāms varavīkšņains mirdzums, bet skolotāja Pauļa Lores acīs dzīves gudrība, līdz kurai pārējiem kur tiekties…

( Veltījums Paulim Lorem, matemātikas skolotājam)

Saules solārijs, meža opera, sienāžu balets…

Gluži par velti – bez jebkāda nopelna…

To izbaudīt aicināts esmu!

Esmu aicināts Priekam ļauties un tāpēc

Esmu dzīvē iemīlējies sāncensis

Visiem, kas bauda par naudu šīs pasaules priekus.

Es – īpaši izredzēts tieku, nemaksājot ne nieka…

Direktores vietniece izglītības jomā Iluta Apsīte sveicienam izvēlējusies vārdus: ,,Slavēts tas, kas nekaisīsies vējā…” Aicina tiekties pēc zināšanām. Aicina būt piederošiem šai zemei. Aicina būt noderīgiem…. Kā vēl varētu tulkot šo novēlējumu?

Skolas direktores  Lailas Lapiņas uzruna skolēniem: ,,Mums ir dota iespēja mācīties un strādāt šajās mājās. Audziet lieli un gudri”, bet vecākiem direktore novēl būt pašiem gudrākajiem draugiem un padomdevējiem.

Pie mazajiem pirmklasniekiem ceļo skolas sarūpētas dāvanas un ziedi, smaidi, labi novēlējumi un ir jūtams draudzīgs plecs.

Ir negaidīts dziesmotais klaunu pārsteigums, kuros tikai ,,pirmie” – maziņie, jaunie – vēl droši vien neatpazīst skolotājus: Daci Broku un Aināru Eidoni. Viņi klusiņām dzied: ,,Ir saule, debesis, un maize abrā rūgst…, nekā jau nepietrūkst, nekā jau nepietrūkst….”