Inovācijas un metodiskie materiāli

Metodiskais materiāls iPad skolā

____________________________________________________

Darba organizēšana, izmantojot planšetdatorus mācību procesā skolēniem ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem

____________________________________________________

Bezmaksas un maksas iPad aplikācijas

Projekta mērķis: padarīt mācību procesu bērniem ar speciālām vajadzībām efektīvāku un kvalitatīvāku, izmantojot mācību procesā planšetdatorus un to plašās iespējas.

____________________________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem

Lai popularizētu latviešu valodu un pasakas, kā arī palīdzētu veidot mācību procesu izmantojot planšetdatorus, esam publicējuši iTunes servisā latviešu tautas pasaku “Kā kokiem izgāja”, kā arī divus mācību materiālus – spēles, “2 vienādi” un “Pūce”. Visi materiāli ir lejupielādējami pilnā versijā bezmaksas.

Mācību uzdevumos – spēlēs darbojas personāži no pasakām “Abra” un “Kā kokiem izgāja”. Interesantā un interaktīvā veidā spēlē “Pūce” var salikt vārdus, savienot vārdus ar attēliem vai skaitīt. Spēlē izmantotie vizuālie tēli ļauj labāk atcerēties un saprast iepriekš noklausītās pasakas. Savukārt uzdevumi ļauj skolotājiem un vecākiem piedalīties šajā izglītības procesā kopā ar bērniem uzdodot savus jautājumus – ko bērni iegaumēja, ko darīja pasaku tēli vai par ko stāsta pasaka. Interaktīvo uzdevumu aprobācijas laikā Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas klasē bērni ar lielu aizrautību piedalījās gan pasaku tapšanā, gan aprobēšanā, gan uzdevumu pildīšanā. Secinājām, ka ne vienmēr jāmēģina atdarināt reālās spēles virtuālajā vidē. Ir lietas, kā piemēram, klucīši, kauliņi, galda spēles, kuras spēlēt realitātē ir daudz interesantāk un aizraujošāk nekā virtuālajā vidē, tāpēc sapratām, ka virtualizēt reālas lietas nav nepieciešams.

Testējot dažādu lietojumprogrammu moduļus, noskaidrojās vairāki pamatprincipi un spēļu algoritmi. Uzdevumu pamatā ir savietošanas un salīdzināšanas principi, kur mainās tēli un atbilžu versijas. Jauno tehnoloģiju ienākšana skolā veicina jaunas domāšanas paradumus, kas pierāda, ka nepieciešamas būtiskas korekcijas mācību procesā – plānošanā, stundas organizēšanā un vadīšanā. Lai veiksmīgi integrētu planšetdatorus mācību procesā, ir izstrādāts vairāksoļu metodiskais materiāls, kurā apkopoti gan tehnoloģiskie, gan metodiskie risinājumi, ar kuriem var iepazīties ikviens interesents.

Realizēto projektu atzinīgi novērtējuši projekta tapšanā un aprobācijā iesaistītie skolotāji. Kopumā ar mūsu projekta veiksmes stāstu esam iepazīstinājuši vairāk nekā 300 skolotājus  no dažādām Latvijas skolām. Daudzi šo pieredzi sāk pārņemt un turpina realizēt paši savās mācību iestādēs. Interaktīvo mācību līdzekļu izveidi atbalsta Sorosa fonds –  Latvija.

Saites uz pasakām un spēlēm:

Pasaka “Abra” – https://itunes.apple.com/us/app/abrahd/id598316082?mt=8
Pasaka “Kā kokiem izgāja” – https://itunes.apple.com/us/app/gadalaiki/id630734460?mt=8
Atmiņas spēle “2 vienādi”- https://itunes.apple.com/us/app/2vienadi/id632017491?mt=8
Uzdevumu spēle “Pūce” – https://itunes.apple.com/us/app/puce/id636444804?mt=8

Patiesā cieņā
Ardis Markss

2013. gada 30. aprīlī

____________________________________________________

Planšetdatoru izmantošana mācību procesā uzlabojusi skolēnu ar īpašām vajadzībām sasniegumus līdz pat 75%

Novērtējot Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolēnu ar īpašām vajadzībām sekmes, mācību procesā izmantojot planšetdatoru iPad, atzīsts, ka daudzos parametros tās uzlabojušās par 25 līdz 75%. Mācības pēc īpaši pielāgotas mācību programmas, mācību procesā izmantojot planšetdatorus un īpaši izstrādātus mācību līdzekļus, notikušas projekta „Inovatīvas mācību metodes bērniem ar speciālām vajadzībām” ietvaros. Projektā piedalījās pieci bērni ar speciālām vajadzībām vecumā no 12-15 gadiem, un projekta rezultāti kalpos par pamatu līdzīgu mācību programmu ieviešanai citās skolās. Turpinot iesākto projektu, arī jaunajā 2012./2013. mācību gadā Rīgas 1. speciālā internātpamatskolā jau vairāku klašu audzēkņi mācību procesā izmantos iPad planšetdatorus. No projekta sākumā sagatavotajām vairāk nekā 100 dažādām programmām rakstīšanai, zīmēšanai, matemātikai, kā arī interaktīvām grāmatām un izglītojošām spēlēm tiks atlasītas tās, kas sevi pierādījušas kā visefektīvākās. Projekta līdzautore, skolotāja un arī klases audzinātāja Antra Krauce atzīst, ka savā 17 gadu praksē skolēniem nav bijis tik liels progress atsevišķos mācību priekšmetos un valodas attīstībā logopēdijas nodarbībās. „Skolēni, kuri iepriekš bija strādājuši ar dažādām praktiskām metodēm, izmantojot iPad sasniedza ļoti labus rezultātus salīdzinoši īsā laika periodā. Jāatzīmē, ka mācību stundās un nodarbībās tika izmantoti dažādi mācību līdzekļi – skolotāja stāstījumu nomainīja grāmata, grāmatu nomainīja planšetdators, bet to nomainīja zīmulis un darba lapas. Skolēni lieliski tika galā ar konkrētiem individuāliem uzdevumiem. Planšetdators ir tikai viens no līdzekļiem, kas motivē skolēnus apgūt jaunas prasmes un zināšanas. Mācīties ir interesanti, ja to dara ar prieku,” norāda skolotāja A. Krauce. „Esam pārliecinājušies, ka planšetdatoru virtuālā pasaule ir tramplīns uz reālo dzīvi. Skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuriem ir atšķirīga un īpaša uztvere, planšetdatoru virtuālā pasaule ir kā instruments, kas palīdz un veicina viņu attīstību. Ir lietas, kuras bērni labāk iepazīst virtuālajā pasaulē, un tikai tad šīs iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas reālajā pasaulē. Izglītošanās process kļūst interesants un aizraujošs – bērni atveras mācību procesam. Parādās vēlēšanās apgūt ko jaunu. Tas ir milzīgs ieguvums,” stāsta projekta direktors, SIA “E Forma” valdes loceklis Ardis Markss. “Tā ir izglītības paradigmas maiņa – skolēni rāda skolotājiem virzienu, kādā veidā tie ir gatavi apgūt zināšanas visefektīvākā veidā, bet skolotājam ir jāspēj parādīt dažādi ceļi pa kuriem iet. Tomēr ir lietas, kas stingri jāievēro skolotājam, strādājot ar jaunākajām tehnoloģijām – tā ir rūpīga darba plānošana, gatavošanās, īstenošana un rezultātu analizēšana. Planšetdatoru izmantošana apmācības procesā skolēniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem ir viens no veidiem, kā mēs varam dot iespēju attīstīties un komunicēt tiem, kuri iepriekš to nav spējuši!” Turpinot veiksmīgi aizsākto projektu, ar Sorosa fonda atbalstu tiek izstrādāti jauni materiāli latviešu valodā, jo latviešu valodā būtiski trūkst mācību materiālu iOS platformai. Šobrīd tiek veidoti integrēti mācību līdzekļi, kuru pamatā tiek izmantotas latviešu tautas pasakas. Pasaka kļūst par materiālu integrētiem uzdevumiem – matemātikai, valodai, sociālām zinībām u.c. Mācību materiālu izstrādē tiek ņemtas vērā iepriekšējā pusgadā gūtās atziņas un novērojumi, strādājot ar dažādām programmām. Izstrādātais materiāls būs pieejams bez maksas e-vidē visā pasaulē. Projektā sasniegtie rezultāti un metodiskie ieteikumi skolotājiem tiks publicēti. Ar projekta 1.posma rezultātiem un sasniegumiem ir iepazīstināti daudzi speciālās izglītības pedagogi, kas izrādījuši interesi par šo inovatīvo mācību līdzekli. Projektu realizē SIA “E Forma” kopā ar Rīgas 1. speciālo internātpamatskolu un Sorosa Fonds Latvija atbalstu. Ardis Markss – projekta direktors (T. 29492822, ardis@dizains.lv)

____________________________________________________

iPad izmantošana mācību procesā

Projekta mērķis:- padarīt mācību procesu bērniem ar speciālām vajadzībām efektīvāku un kvalitatīvāku, izmantojot mācību procesā planšetdatorus un to plašās iespējas. Projekta uzdevumi: – apgūt jaunākās tehnoloģijas un to iespējas, uzlabojot un attīstot komunikācijas prasmes; – caur spēli un rotaļu integrēti apgūt pamatprasmes latviešu valodā, matemātikā, sociālajās zinībās un dabaszinībās, radīt interesi par mācību procesu, – individualizēt darbu klasē, motivēt pildīt konkrētus uzdevumus patstāvīgi,. Pieci Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolēni ar funkcionāliem traucējumiem 9. janvārī saņēma planšetdatorus iPad, lai uzsāktu mācības, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un mainītu mācību metodes. Šis ir pirmais mēģinājums izmantot iPad planšetdatoru mācību procesā, līdz ar to nav rekomendējošu materiālu šajā posmā. Lai uzsāktu planšetdatoru lietošanu, to bija nepieciešamas aktivizēt. Programmu izvēlei tika ņemti vērā vairāki kritēriji: • atbilstība uzdevumiem; • vizuālā realizācija; • interaktivitātes pakāpe; • reklāmu neesamība. Būtiski bija panākt programmu ikonu izkārtošanu pa tēmām un vienotā kārtībā visos piecos planšetdatoros. Pārsteigums mums bija ļoti liels, kad pirmajā dienā skolēniem uz galda tika nolikti šie planšetdatori. Jaunieši ieslēdza tos un atvēra sev interesējošās programmas, lai arī pirms tam nebija strādājuši ne ar skārienjūtīgu datoru, ne telefonu (pēc vecāku aptaujas). Tas nozīmē, ka šī iekārta ir ļoti loģiski vadāma, nav nepieciešamas kādas īpašas priekšzināšanas, lai to lietotu. Trīs mēnešu laikā jaunieši ir apguvuši pamatiemaņas planšetdatora iPad lietošanā. Apguvuši patstāvīgi pildīt konkrētus uzdevumus un veiksmīgi izmantot datoru mācību procesā (planšetdatora lietošana mācību stundās tiek rūpīgi plānota). Pamazām tiek apgūtas dažādas mācību programmas un planšetdatora plašās iespējas – atsevišķās mācību programmās teksts tiek ierunāts latviešu valodā un pielāgots katram jaunietim individuāli. Planšetdatori tiek izmantoti arī logopēdijas un Montesori nodarbībās. Lietojot planšetdatoru mācību procesā, skolēniem ir pozitīvas emocijas, kas ne tikai motivē skolēnus pildīt skolotāja dotos uzdevumus, bet attīsta arī izziņas procesus. Interese un prieks pastiprina bērna izzinošo aktivitāti un tai ir ļoti liela nozīme bērna motivācijā. Tieši interese par kaut ko (par planšetdatoru) motivē bērnu darbībai, kas vērsta uz spēju un prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu. Būtisks ir arī prieks (smaids un smiekli), kas veicina bērna kognitīvo jeb izziņas procesu (atmiņas, domāšanas, uztveres, uzmanības) attīstību. Prieks veicina emocionālo attīstību, kas palīdz socializēties skolā un arī sabiedrībā. Caur pozitīvu pārdzīvojumu skolēni labāk apgūst arī jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas. Projekta noslēgumā tiks apkopota iegūtā pieredze, kā arī izstrādāti metodiskie ieteikumi planšetdatoru izmantošanai izglītības procesā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Inovatīvas mācību metodes bērniem ar speciālām vajadzībām.

Projektu finansē Sorosa fonds- Latvijā

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar E Forma

  1. janvāris – maijs

Publikācijas par projektu:

Delfi.lv

Boot.lv

Apraksts angļu valodā

Project objective: – to increase the effectiveness and quality of the teaching process for children with special needs by applying iPads and ample opportunities it presents for the teaching process. Project tasks: – to acquire new technologies and opportunities presented for improving and developing the communication skills; – through the process of play and games, acquire basic integrated skills in Latvian, maths, social and natural sciences and create interest in the learning process; – to make the classroom teaching process individual; motivate for independent completion of the tasks. Five pupils with functional impairment of the First Specialised Primary boarding school of Riga on 9 January 2012 received iPads in order to continue their learning process with the help of modern technologies and change of the teaching methods. This is the first experiment to apply iPads in the teaching process for children with special needs, thus there are no recommendations available. In order to start the teaching process, it was necessary to activate it. For the programme selection the following criteria were taken into consideration: • relevance to the tasks; • visual interpretation; • interactivity levels • programme release from the advertising materials The programme icon positioning according to the subjects and in the same order for all 5 iPads was also essential. Finding the iPads on the desks was such a great surprise for the children on the day one! The children switched them on and opened the programmes they were interested in, although, according to the parents’ survey results had not been using the touch- screen equipment before. This proves the user friendly properties of the equipment even for users without any former knowledge. During the period of three months the children have acquired the basic iPad application skills. They have learnt how to apply the iPad for completing individual specific tasks and to use it successfully for the learning process (the application of iPads at classes always require very accurate planning). Different teaching programmes and ample opportunities of the iPad are acquired gradually: for some teaching programmes the text is recorded in Latvian adjusting it to the needs of each individual. IPads are also used for the speech therapy and during Montessori classes. Usage of the iPads in the teaching process provokes positive emotions in the students not just motivating to complete the given tasks, but also contributing to the development of the cognitive processes. Active interest and pleasure stimulate the cognitive activities of the children playing an important role in the child’s motivation. Interest in something (in the iPad in this particular case) is a motivating drive for activity towards the improvement and development of the skills. Feeling of joy and pleasure should also be mentioned as an important aspect (smiles and laughter), as it stimulates the cognitive processes of the children (stimulating memory, thinking, perception, attention). Feeling of joy encourages the emotional development which helps socialise at school and in the society in general. Through a positive experience the children are better enabled to acquire new skills and knowledge. At the completion of the Project the new experience will be summarised, as well as suggestions will be drafted for iPad usage in the teaching process of children with functional impairment. Innovative teaching methods for children with special needs, Form E, January- March 2012 (E Forma 2012. janvāris – marts)