Karjeras izglītība

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis:

 • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām

Projekta īstenošanas laiks – 2016. g. 2. janvāris – 2022.g. 31. augusts

Īstenotājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri:

 • pašvaldības;
 • profesionālās izglītības kompetences centri;
 • Valsts izglītības satura centrs.

________________________________________________________________________

Izglītības iestādē tiek organizētas:
grupu nodarbības , individuālās karjeras konsultācijas, organizējot pasākumus izglītojamiem un vecākiem.

Par projekta realizāciju atbildīgs pedagogs karjeras konsultants (PKK): Iluta Apsīte

Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra Karjeras izglītības programmu SKATĪT ŠEIT

__________________________________________________________________________

Interneta resursi, kuri saistīti ar karjeras izglītību

1.      Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – http://www.niid.lv/   

2. Virtuāla profesiju pasaule – http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

3. Valsts izglītības attīstības aģentūra – http://viaa.gov.lv/lat/

​Skolotājiem – http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/

Skolēniem – http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/

5. Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule)
https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents 

6. Nodarbinātības valsts aģentūra – http://www.nva.gov.lv/

7. Karjera – http://www.nva.gov.lv/karjera/

8. Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators – http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118

9. Informācija par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām – http://www.uzdevumi.lv/school

10. EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls. www.izmpic.gov.lv profesionālā izglītība; profesiju standarti – http://euroguidance.eu/

11. Interešu un prasmju noteikšanas testi, darba tirgus un karjeras izvēles gids (eng.) – http://www.occupationsguide.cz/en/

_____________________________________________________________________________

KARJERAS NEDĒĻA

No 27.- 31. martam skolā risinājās Karjeras nedēļa. Izinošie pasākumi skolēniem tika organizēti ieraugot, ka katras zināšanas ko iegūstam skolā – noder turpmākā dzīvē. Katrs darbs, katra profesija ir cienāma un vajadzīga. Skolēni internāta grupu laikā skatījās izglītojošas filmas par prasmi sadarboties komandā, par cieņpilnu attieksmi pret līdzcilvēku, par spēju pieņemt, saprast atsķirīgo. Noskatoties skolotāji ar skolēniem dalījās redzētajā. Skolēniem bija iespēja izmantot digitālo mācību līdzekli ,,parprof.lv,,, lai iepazītu profesijas.

Skolas svinību zālē skolēni tika aicināti uz pasākumu ,,Uzmini – kas es esmu?,,. Viktorīnas laikā, ko vadīja skolotāja Elza Pūce, skolēni minēja – deju skolotājas, vetārsta, dārznieka un aerborista profesijas. Neatklājot profesiju nosaukumus, skolēni iepazinās un minēja pēc šo profesiju darba pienākumiem, darba apģērba, darba rīkiem, kas šie par profesiju parstāvjiem varētu būt. Pēc pasākuma skolēniem bija iespēja profesiju pārstavjus izjautat par viņu darba ikdienu.

Pasākumā ,,Iepazīsti, atklāj savu Es,, skolēnus uzrunāja skolotāja Laima Zommere, kura vada Stila mācības pulciņu jau 6 gadu. Skolotāja pastāstīja skolēniem, kas ir mode, stils, meikaps, frizūra… Cik liela nozīmē dzīvē ir arējam izskatam, savstarpējai komunikācijai. Savā pieredzē par iegūto šajā pulciņā dalījās bijušie absolventi.

Izstādē ,,Mans brīvais laiks,, skolēni iepazina hobijus, aizraušanos, intereses, ko skolotāji un tehniskie darbinieki dara pēc darba skolā. Skolēni tika aicināti piedalīties izstādes atklāšanā. Skolotāja Aija Ēce stāstīja par kuratora profesiju. Skolotāja Elza Balčūna dalījās ar savu aizraušanos pēc darba – dziedāšanu un ģitāras spēli, ko arī pasākumā demonstrēja.

Paldies visiem skolotājiem par iesaistīšanos pasākumā. Paldies par tehnisko nodrošinājumu skolotājiem – Aināram Beitikam un Gundaram Ogam, jo šos pasākumus skolēni, kuri nebija svininību zālē, varēja vērot tiešsaistē.

IEPAZĪSTI PROFESIJAS

9.klases skolēni 2023. gada 13.februārī iepazina fotogrāfa profesiju. Skolotājs Ainārs Beitiks pastāstīja, ka skolas laikā apmeklējis fotografēšanas nodarbības. Šīs zināšanas un prasmes ir noderējušas visas dzīves garumā. Skolēni uzzināja par dažādām digitālajām ierīcēm, kuras var izmantot fotografēšanai. Foto kamera ar maināmo objektīvu, viedo telefonu un planšetdatoru. Katrai no šīm iekārtām ir savas priekšrocības un ierobežojumi. Vislielāko interesi izraisīja profesionālā foto kamera ar kuru iespējams pievilkt (piezūmot) attēla detaļas. Skolēni nosauca profesijas, kurās nepieciešams fiksēt attēlus.

Skolas skolēniem pēc ilgāka laika bija iespēja tikties klātienē ar profesiju pārstāvjiem. 2022. gada 20.oktobrī 9.klases skolēni devās pie pavāra Normunda Baranovska.
,,Ja virtuvē tev patīk pieturēties pie pārbaudītām vērtībām, un vēlies, lai tavs ēdiens būtu īpaši gards, uzticies Normundam. Viņš piešķirs tavām jau ierastajām receptēm jaunas garšu notis, lai tās vienmēr izdotos perfektas, ,, tā uzskata Normunds, kurš ar skolēniem pārrunāja savas dzīves gaitas, kas ievirzīja tagadējā profesijā. Normunds dalījās pieredzē, kādām rakstura iezīmēm vajadzētu būt, kā savu darbu plānot, kāda izglītība nepieciešama un kādas ir darba iespējas. Baranovskis bija sagatavojis prezentāciju, kā arī skolēni varēji katrs iejusties šajā profesijā.

No 5.-9.klasei un arodklašu skolēni tikās ar Elvi Vīgantu. Viņš pastāstīja par savām gaitam pēc skolas. Dalijās par to, ko viņam devusi ir skola, ko ieguvis interešu izglītības nodarbībās un kāds pielietojums, ko dod apgūtāszināšanas mācību priekšmetos. Elvis uzrunāja skolēnus un veidoja pozitīvu diskusiju. Pastāstīja arī par savu pieredzi darba vietās. Par komunikāciju ar darba biedriem, pienākumiem un atbildību. Tā bija pozitīva, iedvesmojoša un patīkama tikšanās ar Elvi.


Karjeras izglītībā pieredzes apmaiņa

2022. gada 26. maijā Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā viesojās projekta “ACADEMIA MOBILITY EXPERIENCE” tīkla ietvaros dalībnieki no Vācijas, Spānijas un Zviedrijas, lai uzzinātu par karjeras izglītību izglītības iestādē.

Par izglītības iestādes darbību pastāstīja iestādes direktore L.Lapiņa, par karjeras konsultācijas sniegšanu skolēniem ar īpašām vajadzībām un atbalstu vecākiem pieredzē dalījās pedagogs karjeras konsultants I.Apsīte, izglītības metodiķe I.Siliņa pastāstīja par izglītības iestādes izglītojamo iekļaušanos darba tirgū. Izglītības metodiķe V.Cibiņa parādija mācību telpas, demonstrēja aprīkojumu. Par turpmākajām skolēna iespējām pēc izglītības iestādes beigšanas informāciju sniedza Dienas aprūpes centra ,,Cerību tilts,,  centra vadītāja I. Levāne.

Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā projekts karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs tiek īstenots sesto gadu. Šāda štata vienība skolā iepriekš nebija. I.Apsīte izglītības iestādē kā pedagogs karjeras konsultants darbojos trīs gadus. Darba slodze, noteiktais stundu skaits nedēļā, ir atkarīgs no skolēnu skaita izglītības iestādē. Kā pedagogs karjeras konsultants iestādē var strādāt, ja iegūta attiecīga izglītība.

Šajā projektā iesaistītas visas klases ņemot vēra skolēna spējas un vajadzības.

Projekta finansējums deva iespēju organizēt izglītojošus pasākumus izglītības iestādē un ārpus tās.

Šobrīd izglītības iestādē tiek organizēti pasākumi no projektiem: ,,Latvijas Skolas Somas,, , interešu izglītības pasākumu organizēšana ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļu, īstenoti Erasmus+ projekti. Pasākumi sniedz papildus zināšanas gan skolēniem, gan skolotājiem.

Mūsu mērķis – sagatavot skolēnu patstāvīgai dzīvei. Izglītības iestādes vīzija: sakārtotā vidē uzlabota dzīves kvalitāte.

Karjeras izglītības programma iekļauta mācību un audzināšanas procesā. 

Ikdienā katrā mācību priekšmetā ir integrēti karjeras izglītības jautājumi. Par karjeras izglītību pieejamā informācija ir skolas mājas lapā, kur ir: karjeras izglītības programma, pieejamie interneta resursi – saistīti ar karjeras izglītību, kas noder gan skolēniem viņu vecākiem, gan arī skolotājiem.

Sadaļa ,, Iepazīsti profesijas skolā,, ir no skolas avīzes ,,Ģertrūdes ziņas,, tapušo rakstu, kur intervijas snieguši izglītības iestādes darbinieki skolēnu pašpārvaldes skolēniem. Avīzē, kas iznāk reizi  divos mēnešos, ir apraksti par profesijām. Apraksti – skolēnu intervijas par darbinieku interesēm ārpusdarba.

Metodiskajā darbā tika veidota filma ,,Virtuves darbinieks,,. Radās doma veidot filmu – cik daudz ir jāzin un jāprot šī darba veicējam. Šīs profesijas pārstāvja darbs ir ikdienā ikvienam vajadzīgs. Filmā Irēna, izglītības iestādes virtuves darbiniece, pastāsta par veicamajiem darbiem, pienākumiem, atbildību, prasībām, kas jāievēro. Saite uz filmu: https://youtu.be/UF2Bom-PIkQ   Izglītības iestādes direktore – kādam jābūt šīs profesijas pārstāvim. Noskatoties šo filmiņu skolēns aizpilda izveidoto darba lapu.

Kāda ir izglītības iestādē pedagoga karjeras konsultanta rīcība konsultējot:

klašu skolēnu iepazīšana grupu nodarbībās, individuālo konsultāciju sniegšana -akcentu liekot uz skolēniem, kuri beigs skolu, informācijas sniegšana vecākiem – individuāli vai vecāku sapulcēs. Izmantoju: sarunas, lomu spēles, anketēšanu, amerikāņu profesora Dž. Holanda testa pielietošana. Grupu nodarbībās: prezentācijas, anketēšanu, darba lapas, spēle Karjeras kompass.

Kāds pētnieks ir teicis: ,,Ja vēlamies iegūt bagātāku kultūru, mums kopā jāveido tāda, kurā katra cilvēka dotībām atradīsies piemērota vieta,,.

Mēs pedagogi sniedzam atbalstu, lai skolēns varētu teikt: ,,Es tieku galā ar nelielu draugu palīdzību,,(Lenons un Makartnijs).

_____________________________________________________________________________

Seminārs ,,Karjeras kāre,,

2022. gada 6., 12., un 21.aprīlī notika semināra programma – meistarklases ,,Karjeras kāre,, sadarbībā ar LLU Mūžizglītības centru. Šī programma domāta, lai iedvesmotos un smeltos idejas sadarbībai. Apmeklējām un uzzinājām par Latvijas uzņēmumiem pārtikas, lauku un meža nozaru tēmām. Tika piedāvātas un sagatavotas 3 grupas – Kļava, Bērzs, Ozols. Katrai bija nedaudz atšķirīga programma. Katras grupas ievadnodarbībā tikāmies ar J. Pāvulēnu, kas dalijās zināšanās par  vecāku atbalstu karjeras attīstībā. Tika iepazīti: Dobeles dārzkopības institūts, Rāmkalni – pārtikas ražošana, tūrisms, viesmīlība, ZS Strazdi – lauksaimniecība, tūrisms un viesmīlība,  LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, LPKS Latraps – lielākais graudu kooperatīvs, SIA Milzu – bioloģiskās brokastis, SIA Laflora – kūdras ražošana, ZS Strazdi – lauksaimniecība, tūrisms un viesmīlība, LLU Meža fakultātes loma jauno speciālistu sagatavošanā, pieredzes stāsti: LVM Zemgales klientu centrs, Piparmētru namiņš Latvju saimnieces Lolitas Duges saimniecība, viss par un ap piparmētrām, Abgunstes muiža – lauku tūrisms, mākslas meka,   LLU Ainavu arhitektūras fakultātes loma jauno speciālistu sagatavošanā.  
Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” organizatoriem par lieliski noorganizēto pasākumu.                                                                                                                                                                                                       

______________________________________________________________________________

IEPAZĪSTI PROFESIJAS

2020./2021. mācību gads ir aizsācies ar nosacījumiem un ierobežojumiem, kas piesardzības nolūkos mums visiem ir jāievēro. Nenotiek vairs kopīgas līnijas, kur uzzinājām par skolēnu aktivitātēm – sasniegumiem. Tadēļ radās doma no septembra mēneša izdot skolas avīzi ,,Ģertrūdes ziņas”. Avīzē tiek aprakstīti skolas pasākumi, aktualitātes, sasniegumi mācību un ārpusstundu darbā. Sadaļā ,,Iepazīsti profesijas” skolēnu pašpārvaldes darbonīši intervē kādu skolas profesijas pārstāvi.
2021./2022. mācību gadā skolas darbinieki dalās ar savām interesēm, vaļaspriekiem, ko dara ārpus sava darba laika.

Profesijas skolā

Vai Tu zini, cik profesijas ir skolā? Skola nebūt nav tikai skolotāji un direktors. Lai mūsu skolu sauktu par labu,  ar to vien nepietiek- nepieciešami, apkopēji, sociālie aprūpētāji, pavāri un vēl  un vēl…..

Tāpēc radās doma iepazīstināt Tevi ar to cilvēku darbu, kuri rūpējās, lai skolā būtu tīrs, visi justos paēduši un  drošībā.

Profesija skolā – VIRTUVES DARBINIEKS

Cik ilgi strādājat šajā profesijā?
Es šajā skolā strādāju, jau kopš 2007. gada, tā tad es jau pilnus 13 gadus strādāju šeit.

Kāpēc izvēlējāties šādu profesiju?
Es šo profesiju izvēlējos, jo man apmierina darba grafiks, vasarās brīvāks laiks. Kad bija man vēl meitiņa maza, tad viņai varēja veltīt vairāk laika.

Kādi ir galvenie pienākumi?
Galvenie pienākumi ir uzturēt virtuvi tīru un kārtīgu un palīdzēt pavāriem.  Nomizot, mazgāt dārzeņus. Mazgāt traukus.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt strādājot šajā profesijā? Galvenais laba veselība, izturība,  daudz spēka un prasme sastrādāties un komunicēt ar cilvēkiem.

Kas ir tas kas  sniedz gandarījumu?
Gandarījumu sniedz labi paveikts darbs, ka viss ir padarīts.

Ko jūs ieteiktu jauniešiem, kas nākotni grib saitīt ar šo profesiju?
Es ieteiktu labi padomāt, jo šī profesija nav viegla, bet vajadzīga. Veiksmi!

Progesija – DAKTERIS KLAUNS

Ar ko mums saistās klauni, skolotāj Ainār Eidoni?

Ar cirku, jautrību, krāsainiem tērpiem un jokiem. Bet vai zini, ka ir klauni, kas strādā slimnīcās? Jā, tie nav parasti klauni, bet DAKTERI KLAUNI! Man šķiet, ka katram bērnam ir diezgan bailīgi nonākt slimnīcā, kur apkārt staigā baltos halātos tērpušies ārsti un tiek veiktas visādas ne visai patīkamas procedūras. Un tad nāk palīgā dakteri klauni. Viņiem ir īpašs uzdevums – veidot bērniem draudzīgu vidi slimnīcās. Klauni sadarbojas ar medicīnas personālu, palīdz bērniem un viņu vecākiem mazināt stresu un paātrināt izveseļošanos. Dakteris Klauns ir palīgs katram bērnam smagajos brīžos.

Mēs skolotāju Aināru pazīstam kā aktīvu skolotāju, kas ir audzinātājs 9.b klasei. Pasniedz sportu, organizē Olimpisko dienu un dažādus sporta pasākumus skolā un ārpus tās. Skolotājs Ainars ir ļoti muzikāls – piedalās dažādos projektos, muzicē gan solo gan kopā ar Latvijā zināmiem mūziķiem. Reti kurš skolas pasākums noris bez skolotāja skaistās balss un ģitāras spēles. Un vēl, viņš ir tētis savai burvīgajai meitiņai Patrīcijai.

Kā Tu nonāci Dakteros klaunos?

Darbs mani atrada pats! Nejauši internetā uzgāju rakstu un nolēmu uzrakstīt e-pastu Dr. Klauns biedrībai. Izturēju trīs atlases kārtas, izgāju sešu mēnešu apmācības kursu, kam sekoja divu mēnešu prakse un tad es kļuvu par Dr. Piču. —Kā Tu vispār līdz tam aizdomājies un saprati, ka tas ir Tavs? Strādājot skolā man bieži vien nākas improvizēt, lai motivētu vienu no audzēkņiem iesaistīties mācību procesā. Viena no skolotājām, vērojot manu improvizāciju no malas, atzina, ka tas man liek izskatīties pēc klauna. Šis mans skolnieks, kolēģes sacītais un arī tas, ka es kādreiz esmu gribējis kļūt par aktieri – tas viss kaut kā tā sakārtojās, ka es nokļuvu šeit.

Kāpēc Tu dari šo darbu?

Pirmām kārtām, tas man bija aicinājums. Kāpēc lai nedarītu labu? Turklāt, tas no manis nemaz neprasa tik daudz. Mēs varam cits citu iepriecināt un atbalstīt, it īpaši situācijās, kad runa ir par bērniem, kuri nonākuši slimnīca un dzīvo tur mēnešiem. Manuprāt, atbalsts, smieklu un prieka deva un viss pārējais, ko sniedz dakteris Klauns, bērniem ir ļoti svarīgs.

Kādas ir darba grūtības?

Darbu Dr. Klauna lomā es neuztveru kā izklaidi, tas ir ļoti atbildīgs darbs, kurš psiholoģiski nebūt nav viegls. Darba procesā svarīgi ir netraucēt ārstējošo personālu sniegt medicīnisko palīdzību. Kā grūtības varu minēt reizes, kad redzu, kādu pavisam mazu pacientu ļoti smagā stāvoklī. Tad ir psiholoģiski grūti to neielaist sevī un atnākot mājās, ir retas reizes , kad vēlos padalīties ar savu tuvāko cilvēku, savu sievu, par savām sajūtām, emocijām, neminot sīkumus. Darbojoties ar bērniem, kuri nonākuši slimnīcā, jāspēj noslēpt savas emocijas, jo apzinos ar kādu mērķi esmu atnācis.

Visspilgtākais iespaids no darba?

Daktera klauna darbā ir daudz spilgtu iespaidu, jo katra darba diena slimnīcā ir atšķirīga. Atceros notikumu, kas spilgti iespiedies manā atmiņā. Darbojoties slimnīcas gaitenī ar pacientu un viņa vecākiem, ar acu kaktiņu ievēroju, ka pie mums netālu ir pienācis galvenais ārsts, lai uzsāktu sarunu ar bērna vecākiem. Ieraugot, ka mēs strādājam ar bērnu, redzot kā bērns smaida un priecājas, viņš nogaidīja, kamēr pabeidzam iesākto. Kad beidzām darbu, dakteris piegāja pie manis un stingri paspieda man roku, pateicās par darbu, ko darām. Tā bija reize, kad es atkal guvu apstiprinājumu tam, ka Dr. Klaunu profesija slimnīcā ir ļoti nepieciešama.

     Ēnu diena 

Es ēnoju Irēnu – virtuves darbinieci no plks. 7 līdz plkst. 14 – tas ir 8 stundas.  Virtuves darbinieces strādā divās maiņās. Man patīk vairāk rīta maiņa, jo tad var būt ir vairāk brīva vakars , bet runājot par ēnošanu es domāju bija mazliet grūti.  Tur ir jābūt ātrumam lai visu paspētu. Kad es ēnoju Irēnu, tad skatījos, ko viņa dara pa virtuvi. Arī man lika mazgāt traukus. Man šķiet, ka šīs darbs ir man piemērots , jo patīk būt virtuvē. Palīdzēt  virtuves darbos. Es biju domājusi, ka tas būs man apnicis. Agrāk strādāju pa trauku mazgātāju  čillī picā, bet jūtu, ka man šis darbs sāk iepatikties. Es  pēc ēnošanas  sāku domāt kur iet mācīties tieši par šo profesiju. Paldies par iespēju redzet un izjust ikdienas darbu virtuvē.

                                                               Karīna Helfrehte 3.arodklases skolniece

Profesija skolā – GARDEROBISTS

Kāds klasiķis ir teicis “Teātris sākas no garderobes.” Par mūsu skolu var teikt to pašu. Jau daudzus gadus pirmais cilvēks, ko ierauga, ienākot skolā ir Aija Zvirbule.

Lai arī varētu likties, ka darbs nav grūts, tas prasa daudz dažādas iemaņas- kaut vai tas, ka Aija pazīst visus skolas skolēnus un viņu vecākus- tie ir vairāk kā 300 cilvēki. un atcerēties, kāds ir katra mētelis, cepure vai apavu maisiņš- tur ir nepieciešama pamatīga atmiņa, precizitāte un kārtības ievērošana.

Ko par savu profesiju saka pati Aija Zvirbule?

Cik ilgi Jūs strādājat mūsu skolā?    Šis ir 28 gads, kad šo skolu varu saukt par savu.

Kā jūs izvēlējaties šo profesiju?       Varētu teikt, ka profesija izvēlējās mani. Mana meita Sandra mācījās šajā skolā. Viņas klases audzinātāja Sandra Dražņika piedāvāja parunāt ar tā laika direktori Leiterti. Jo gaidot Sandru es tāpat staigāju pa tuvāko apkārtni vai gaidīju stundas beigas skolā. Un direktore arī piekrita. Tā arī sākās manas darba gaitas šeit.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai varētu tik ilgi strādāt šajā profesijā?     Stabila nervu sistēma. Laba atmiņa, iecietība. Un galvenais- mīlestība pret bērniem.

Kādas prasmes vai zināšanas ir nepieciešamas?     Noteikti jāprot atrast pieeju katram bērnam- ar kuru jārunā stingri, kuram nepieciešamāka maigāks pamudinājums. Labas komunikācijas prasmes. un noteikti- precizitāte.

Kas ir tas, kas jums pašai vislabāk patīk savā darbā?      Rīta tikšanās ar bērniem. Sarunas ar viņiem par brīvdienu piedzīvojumiem. ir liels gandarījums, ka varu palīdzēt viņiem.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kas gribētu izvēlēties šo profesiju?       Vuj! Izturību, izturību un vēlreiz izturību!!!!

Domāju, ka Aija Zvirbule ir viens no tiem skolas darbiniekiem, bez kura mūsu iestāde nav iedomājama, Tāpēc novēlām veselību un izturību šajos neparastajos mums visiem apstākļos.

Profesija skolā – PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Ko īsti nozīmē vārds Meistars?

Meistars ir tas, kas pārzin augstākās klases vecu grāmatu labošanu, restaurāciju. Kā arī veco grāmatu iesiešanu ādā. Meistars ļoti labi pārzin veco iesiešanu- pusfranču un franču sējumā. Kā arī zelta griezuma veidošanu grāmatai.

Kas ir tas, ko Jūs mācat skolniekiem?

Pirmām kārtam- iemīlēt grāmatu kā tādu, sajust tās dvēseli. Un mācēt to atdzīvināt- kā to izārdīt, salabot un atjaunot tās iepriekšējo izskatu.

Kādas ir galvenās īpašības cilvēkiem, kas vēlētos nodarboties ar šādu profesiju?

Cienīt grāmatu. Būt pacietīgam. Izturēt. Un sajust grāmatas vērtību.

Kas ir tas, kur Jūs atjaunojat un rodat spēkus?

Tās ir manas mājas, skaistais puķu dārzs. Ļoti daudz lasu grāmatas.

           Tāpēc man radās ideja, ka arī skolēniem vajadzētu tuvāk iepazīt skolotāju darbu un varbūt arī pašu skolotāju.

           Mūsu skolā var apgūt daudz dažādas lietas: kā jau visās māca -latviešu valodu, matemātiku, sportu. Bet ir viena mācību stunda, kas citās vidusskolās nav sastopama –Grāmatu iesiešana- labošana, ādas apstrāde. Un to pasniedz pieredzējusī skolotāja, kas ir arī tautas daiļamata meistars, cunftes meistars Aina Juškēviča.

Jūsu novēlējums Latvijas dzimšanas dienā?
Cienīt vienam otru. Mīlēt savu mīļo, mazo Latviju!

__________________

Profesija skolā – PAVĀRS

           Klasiskais jautājums – cik ilgi strādājat mūsu skolā?   Nu šis jau ir 17.gads.

Kāpēc izvēlējāties šādu profesiju? Sanāca netīšām. Biju saimniecības daļas vadītāja, gāju piepelnīties virtuvē. Nu un tā pamazam, pamazam. Man jau patīk.

Kā šefpavāra profesija atšķiras no pavāra?  Ar atbildību par visu to, kas notiek virtuvē. Ja kaut kas noiet greizi, tad esmu tā, kas par to atskaitās. Man ir labs kolektīvs, stāvam viens par otru. Nu un jā – šefpavāram jāorganizē viss darbs virtuvē – ko katrs darīs.

Kādi ir galvenie šefpavāra pienākumi? Nest atbildību par visu- gan kārtību, gan ēdiena kvalitāti gan par kvalitatīvs kolēģu darbu.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt strādājot šajā profesijā?

Jābūt lielai darba mīlestībai un apziņai, kāpēc Tu to dari. Savādāk nevarēs. Noteikti jābūt prasīgai pret kolēģiem, jo viens, bez labas komandas, kura uzklausa un paklausa šajā darbā nevar. Un laipnai. Jā ēdienu izsniedz dusmīgs- man liekas, ka sabojājas garša J

Kas ir tas, kas sniedz gandarījumu?  Viss. Tas jaukais, kas ir sasniegts. Bērnu smaidi. Kad skrien ārā no zāles un saka “Paldies, pavārīt! Bija ļoti garšīgi”.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kas domā nākotni saistīt ar pavāra profesiju?   Ir jāsaprot, ka darbs ir ļoti smags. Un tiešām, jāizsver visus + un  – vai vajag. Tikai tam, kas patiešām mīlēs šo profesiju, viss izdosies.

Jā, paēst labi un garšīgi patīk mums visiem. Skolā katru dienu tā ir. Patiešām ir. Un lai tā tas arī  turpinātos, novēlām Vallijai izturību, veselību un to spēkus saglabāt to foršo omulību ar kādu viņa katru reizi sagaida mūs visus pie letes.

            Šajā izdevumā Tu nedaudz tuvāk iepazīsi to cilvēku, kurš vistiešākajā veidā ir atbildīgs par to, lai katru dienu mūsu vēderos nonāktu siltas brokastis, pusdienas un vakariņas. Un neliekuļojot varam teikt, ka mūsu skolā gatavo ļoti garšīgi, daudzveidīgi un veselīgi. Par to atbild mūsu skolas šefpavāre Vallija Klūga.

            Lai arī pie izsniegšanas letes Vallija ar visiem sasmaidās, pajoko un aprunājas, intervijai piekrita nelabprāt. Neesot laika. Jāstrādā. Bet nu ja vajagot bērniem, tad jau var . Bet bildi gan nē, ne no virtuves. Vajag lai ir smuki.

___________________

Ņemot verā šī brīža piesardzības pasākumus un ierobežojumus, karjeras izglītības pasākumi tiek rīkoti  tikai vienai klašu grupai, kas vēro klātienē, bet pārējie skolēni to skatās klašu telpās, izmantojot Microsoft Teams platformu.

26. novembrī – SIA ,,Onplate” pārstāve A.Avdejeva skolēniem stāstīja par uztura speciālista pienākumu veikšanu cilvēku informēšanā un izglītošanā augļu un dārzeņu lietošanu uzturā.

24. novembrī tika rīkots pasākums ,,Drošība mājās un sabiedriskās vietās”, ko vadīja lektores no Labklājības departamenta – A.Krasikova un U.Piterniece – iejusdamās dzīvnieku tēlos.

30.oktobrī – 6.a un 5.a klases skolēni tikās ar Labklājības departamenta speciālisti A. Krasikovu par mutes dobuma higiēnu, kā arī pastāstīja ko dara, kādi pienākumi, atbildība un izglītība ir higiēnista.

29. oktobrī 9.klašu izglītojamie informēti par uzņemšanas kārtību un izglītības programmām arodklasē. Mēģināts diskusijā prast noskaidrot, izvērtēt katra intereses. Vada dir vietn. I. Balabka, I. Apsīte.

27. oktobrī 3.arodklšu skolēniem tika organizēta tikšanās, lai sniegtu informāciju par  izglītības, darba iespējām pēc skolas beigšanas. Informācijas pieejamību. Hobiju ietekmi uz nākotnes izvēlēm, prasmes un personības īpašības, kas liek sevi izvērtēt. Vadīja pedagoģe karjeras konsultante – I. Apsīte. 2.arodklases un 1.b darba iemaņu klases skolēni ar I.Apsīti devās uz Kokaudzētavu ,,Baltezers’’. Iepazīt ainavu arhitekta, dārzkopja profesijas. Sezonas darbu, augu kolekciju apzināšanu.


26. oktobrī notika tikšanās ar AS ,,Sadales tīkls’’ speciālistu E. Ābelīti. Izglītojamie guva informāciju par elektriķa darbu mūsdienās un nosacījumiem elektrodrošības noteikumu ievērošanā.

2023./2024. mācību gads 2022./2023. mācību gads 2021./2022. mācību gads
  2020./2021. mācību gads
   2019./2020. mācību gads 2018./2019. mācību gads 2017./2018. mācību gads 2016./2017. mācību gads 2015./2016. mācību gads