Speciālās pamatizglītības programma (kods 21015811)