Iepirkums

Publicēšanas datums – 2020.gada 7.maijā.

Identifikācijas numurs – R1SIPS2020/1

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu ,,Mēbeļu piegāde Rīgas 1. pamatskolai – attīstības centram”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020. gada 19.maijam plkst.11:00 elektroniski

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38083

________________________________

28. oktobrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izbeigt  iepirkumu “Mēbeļu piegāde Rīgas 1. pamatskolai – attīstības centram”
identifikācijas Nr. R1SIPS2019/2 bez rezultāta, sakarā ar normatīvo aktu izmaiņām!

 

Publicēšanas datums – 2019.gada 11.oktobrī.

Identifikācijas numurs – R1SIPS2019/2

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu ,,Mēbeļu piegāde Rīgas 1. pamatskolai – attīstības centram”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 22.oktobrim plkst.14:00 , Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrs, Ģertrūdes ielā 18, Rīga

Nolikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

________________________________

Iepirkuma komisija 2019. gada 24. jūlijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA  Asmarta Wood, Reģ.nr.43603082447
par līgumcenu EUR 18166 (bez PVN)

________________________________

Publicēšanas datums – 2019.gada 2. jūlijs.

Identifikācijas numurs – R1SIPS2019/1

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu ,,Mēbeļu piegāde Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 16.jūlijam plkst.14:00 , Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrs, Ģertrūdes ielā 18, Rīga

Nolikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

________________________________

Publicēšanas datums – 2018. gada 27. jūnijs.
Identifikācijas numurs – R1SIPS2018/2

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma  9.pantu “Mēbeļu piegāde Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 12. jūlijam plkst. 12:00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Nolikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

________________________________________________________

Iepirkuma komisija 2018. gada 20. jūlijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „NV Stils” Reģistrācijas Nr.40003586202, par līgumcenu EUR 7362,58 (bez PVN)

_________________________________________________________

Informācijas pieprasījumi un atbildes par iepirkumu.

Lūgums sniegt precizējumu par augstāk uzrādītā iepirkuma mēbelēm.
1) 11.poz. Kuras no plaukta ailēm ir paredzētas brīvas (bez durvīm). Pēc iepirkuma apraksta esam veikuši plauktu rasējumu, vai tas atbilst Jūsu vēlmēm? Kādēļ uz šo skapja platumu nepieciešamas 7 drurvis? Izvēloties šādu durvju skaitu, pie tāda maza durvju platuma , tās ir nestabilas ekspluatācijā. Vai varam piedāvāt 4 bīdāmas durvis (visas slēdzamas) ?

2) 12.poz. Pēc iepirkuma apraksta esam veikuši skapja rasējumu, vai tas atbilst Jūsu vēlmēm? Kādēļ uz šo skapja platumu nepieciešamas 4 durvis? Izvēloties šādu durvju skaitu, pie tāda maza durvju platuma , tās ir nestabilas ekspluatācijā. Vai varam piedāvāt 2 bīdāmas durvis ?

3) 40.poz. Vai dotās pozīcijas rokturi ie iekļauti iepikumā uzrādītajām virtuves mēbelēm?

Paredzētas ir 5 brīvas plauktu ailes skapja labajā pusē un 5 brīvas plauktu ailes skapja vidus daļā. Rasējums neatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Tehniskajā specifikācijā norādītais durvju skaits ir funkcionāli nepieciešams. Mazāku durvju skaitu nevar piedāvāt.
Nē, skapja rasējums neatbilst mūsu vēlmēm! Visus saimniecības piederumu plauktus bija paredzēts izvietot skapja augšējā daļā. Tehniskajā specifikācijā norādītais durvju skaits ir funkcionāli nepieciešams. Mazāku durvju skaitu nevar piedāvāt.
Jā, dotās pozīcijas rokturi ir paredzēti iepirkumā uzrādītajām virtuves mēbelēm!
Kļūdu labojums. Tehniskās specifikācijas 10. pozīcijā “Dokumentu skapis ar 4 plauktu ailēm” konstatēta kļūda skapja izmēros. Skapja platums nepieciešams ne mazāks kā 530 mm.

__________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2018. gada 12. jūnijs.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2018/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma  9.pantu “Rīgas 1. speciālās internātpamatskola- attīstības centra, Ģertrūdes ielā 18., Rīgā telpu un gaiteņu atjaunošanas darbi”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 25. jūnijam plkst. 12:00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Nolikums

Tāme

Iepirkuma komisija 2018. gada 26. jūnijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „ACG” par līgumcenu EUR 53824,73(bez PVN)

__________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2017. gada 27. oktobris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS2017/3

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma  9.pantu “Mēbeļu piegāde Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 7. novembrim plkst. 14:00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma komisija 2017. gada 09. novembrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma R1SIPS2017/3  otrajā daļā SIA „Salons Arka” par līgumcenu EUR 18 721,05(bez PVN) un iepirkuma trešajā daļā UAB “Isku Baldai” par summu EUR 5742,96 (bez PVN). Iepirkuma pirmajā daļā nav saņemti piedāvājumi, šājā iepirkuma daļā iepirkums tiks turpināts sarunu procedūras ceļā.

__________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2017. gada 23. oktobris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS2017/2

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma  9.pantu “Jaunas automašīnas piegāde Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 3. novembrim plkst. 14:00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Nolikums

Iepirkuma komisija 2017. gada 06. novembrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „Forum Auto” par līgumcenu EUR 28274,63(bez PVN)

____________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2017. gada 6. oktobris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS2017/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma  9.pantu “Jaunas automašīnas piegāde Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 19. oktobrim plkst. 14:00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Nolikums

Iepirkums pārtraukts

Iemesls: Iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumam
Lēmuma pieņemšanas datums: 19/10/2017

___________________________________________________________

Publisko iepirkumu plāns 2017.2018.m.g.

Publicēšanas datums – 2015. gada 23.janvāris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2015/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu “Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām”.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 24. februārim
plkst. 10.00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Iepirkuma kontaktpersona – Ainārs Beitiks, tel. 67181339

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2014. gada 08.janvāris.
Informējam, ka Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas rīkotais iepirkums “Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. R1SIPS2013/2, ir noslēdzies.
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kordes” par līgumcenu EUR 31209,51(bez PVN)

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 4. novembris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2013/2

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu “Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām”.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15. novembrim
plkst. 10.00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Iepirkuma kontaktpersona – Inese Freimane, tel. 22019963

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 31.oktobris.
Informējam, ka Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas rīkotais iepirkums “Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. R1SIPS2013/01, ir noslēdzies.
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu
1. slēgt līgumu 1.iepirkuma daļā ar: SIA „Žabo” par līgumcenu LVL 10089,10(bez PVN)
2. izbeigt 2.iepirkuma daļu bez rezultāta, jo nav atbilstoša piedāvājuma.
3. slēgt līgumu 3.iepirkuma daļā ar: SIA „Lanekss” piedāvājums, kurš atbilst šī nolikuma un normatīvo aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu LVL 1671,04(bez PVN)

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 9.jūlijā.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2013/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu “Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām”.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15. augustam
plkst. 10.30 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Iepirkuma kontaktpersona – Ēriks Streičs, tel. 29470207