Pasākumi

Izglītības iestādē ir savas tradīcijas

kas veido piederības un kopības sajūtu, lepnumu par savu valsti, cilvēkiem:

 • Zinību diena, kurā tiek izspēlēts teatralizēts uzvedums, iesaistot izglītības iestādes pedagogus;
 •  Dzejas dienas, kurās katra klase, atbilstoši savām spējām sagatavo tematisku dzejas priekšnesumu;
 •  Skolotāju diena, kuru organizē izglītojamo pašpārvalde;
 • Mārtiņdienas gadatirgus, kurā izglītojamie prezentē pašu gatavotos izstrādājumus un ēdienus, iepazīstas ar senajām latviešu tradīcijām;
 •  Latvijas valsts svētku pasākumi, kuriem ir liela nozīme patriotiskajā un pilsoniskajā audzināšanā. Pedagogi uz svētku pasākumu ierodas dažādu novadu latviešu tautas tērpos;
 •  Adventa pasākums, kurā izglītojamie kopā ar pedagogiem iestudē muzikāli teatrālu uzvedumu;
 •  Ziemassvētku pasākumi (koncerti, izrādes, izstādes, masku balle u.c.);
 •  Labdarības koncerti ārpus skolas (Bērnu slimnīcās, bērnu namos u.c.);
 •  Skatuves runas konkurss „Zvirbulis”, kurā izglītojamie attīsta skatuves runas kultūru;
 • Popiela, kurā uzstājas „jaunie talanti”;
 •  Žetonu vakars, kurā absolventi iestudē fragmentus no kāda latviešu klasiķa darbiem;
 •  Lieldienu pasākums;
 • Projektu nedēļa un ekskursijas, kuras tiek rūpīgi plānotas un vadītas;
 •  Karjeras dienas, kurās izglītojamie tiek iepazīstināti ar dažādu profesiju pārstāvjiem;
 •  Tematiskās pēcpusdienas, kuras organizē izglītojamo pašpārvalde;
 •  Izglītojamo praktisko darbu izstāde un pārskata koncerts;
 •  Sporta un veselības dienas, kurās izglītojamie tiek iesaistīti dažādās izglītojošās un sportiskās aktivitātēs;
 •  Izlaidums.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013