Mācības

Skolā tiek realizētas licenzētas izglītības programmas

1. Speciālās izglītības programmas

  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).

2. Profesionālās pamatizglītības programmas

  • grāmatu iesiešana ar iegūstamo kvalifikāciju grāmatu labotājs (kods 2254501)
  • mājturība ar iegūstamo kvalifikāciju mājkalpotājs (kods 2281401).