,,Virzies droši!”

Katrā mācību gada sākumā visās Latvijas skolās noris drošības nedēļa, kurā tiek aktualizēts jautajums – kā sargāt sevi un citus dažādās situācijās. Arī mūsu skolas skolēni un skolotāji saprot šo zināšanu svarīgumu. Šoreiz Rudens svētkus esam veltījuši DROŠĪBAI. Pasākumā katra klase prezentēja savu izvēlēto drošības aspektu, sagatavotā klases priekšnesumā.