Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas atklātais informātikas konkurss

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas atklātais informātikas konkurss ar RD IKSD finansiālu atbalstu, interešu izglītības projektu īstenošanai, tiek organizēts 5 gadu. Sekmīgai norisei iesaistīti vairāki Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolotāji un skolas darbinieki.

Konkursā piedalījās skolēni no republikas 5 speciālajām skolām. Konkursa dalībnieku grupas veidotas ievērojot skolēnu vecumposmu un apmācības programmu.                                                                                   Darbu vērtēšanā tika iesaistīti skolotāji no Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas ,Pelču speciālās internātpamatskolas un Zālītes internātpamatskolas. Konkursa laikā jūtams skolēnu emocionālais stāvoklis- sacensību gars.

Skolu pedagogi dalījās pieredzē par skolēnu apmācību ar iPad. Kā arī pateicīgi par iespēju bērniem sacensties savā starpā, tā parādot savas prasmes darbā ar datoru.

Konkurss sniedz motivāciju skolēniem un skolotājiem turpmākajam darbam.