Tālākizglītības programmas

Vienas dienas kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem!

Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju augustā organizē vienas dienas kursus pedagogiem no vispārizglītojošām skolām, kurās ir iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām. Pieteikšanās kursiem notiek elektroniski. Pēc aktīvas dalības kursos tiks izsniegtas apliecības par 8 stundām.

Tehnoloģiju un vizuālā atbalsta izmantošana  izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (8 stundas)
24.augusts, 2023.gads
No plkst.10.00-16.00
Pieteikšanās elektroniski:
https://forms.gle/dRbS8HxYtQCWn8gV9

Tehnoloģiju un vizuālā atbalsta izmantošana  izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (8 stundas)
25.augusts, 2023.gads
No plkst.10.00-16.00
Pieteikšanās elektroniski:
https://forms.gle/iobYnbesqJqbLP418

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai ( 8 stundas)
24.augusts, 2023.gads
No plkst.10.00-16.00
Pieteikšanās elektroniski:
https://forms.gle/np2t9JMH7PYp6XFi7

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai ( 8 stundas)
25.augusts, 2023.gads
No plkst.10.00-16.00
Pieteikšanās elektroniski:
https://forms.gle/SiVAd65ZTQKrFP5x7

___________________________________________________________________________________

Tehnoloģiju un vizuālā atbalsta izmantošana  izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (8 stundas)

15.jūnijs, 2023.gads

No plkst.10.00-16.00

Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18

Pieteikšanās elektroniski:

https://forms.gle/knThUwcdZti2QXP99

Tehnoloģiju un vizuālā atbalsta izmantošana  izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (8 stundas)

16.jūnijs, 2023.gads

No plkst.10.00-16.00

Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18

Pieteikšanās elektroniski:

https://forms.gle/dkptAjBpqYUBS5Qb7

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai ( 8 stundas)

15.jūnijs, 2023.gads

No plkst.10.00-16.00

Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18

Pieteikšanās elektroniski:

https://forms.gle/GE6Hh2eSh1C9s2R59

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai ( 8 stundas)

16.jūnijs, 2023.gads

No plkst.10.00-16.00

Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18

Pieteikšanās elektroniski:

https://forms.gle/NfK4fUhegJZzqvpM8