Speciālās pamatizglītības programma (kods 21015911)