,,Es – latvietis”

22.novembrī skolā notika pēcpusdiena ,,Es – latvietis’’. Pēcpusdienas pasākumā piedalījās vjetnamiešu izcelsmes mākslinieks Kao Viets Ngujens, kas jau 15 gadus dzīvo Latvijā. Mākslinieks ir izveidojis divas komiksu grāmatas ,,Lāčplēša dzimšana’’ un ,,Lāčplēša hronika’’, kuras izdeva Zvaigzne ABC. Viņš ir arī filmas ,,Baltu ciltis’’ kā mākslinieks animators. Paslaik Kao Viets Ngujens gatavojas izdot komiksu grāmatu ,,Kurbats’’.

Pasākuma otrajā daļā mūsu skolotāja Daina Cukura – Akmene stāstīja par Latvijas jauniešu ar dzirdes traucējumiem un savas meitas Leldes, kas ir kā surdotulks, uzstāšanos ASV, Vašingtonā, Kenedija centrā Millennium zālē. Redzējām arī sī koncerta fragmentus. Uz šo pasākumu audzēkņus un pedagogus bija uzaicinājis Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis.

Atbildīgā skolotāja par pasākumu Florija Kalniņa