2018

Izglītības metodiķi: Vineta Cibiņa, Dina Dreiblate, Didzis Lapiņš, Ilga Grīntāle, Sanita Plaude

_____________________________________________________________

Matemātikas grāmata ir klāt!

Pirmais septembris Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram ir divkārt priecīgs, jo elektroniski izveidotais mācību metodiskais līdzeklis “Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā” ir pārtapis grāmatā.

Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejamā

_____________________________________________________

Adaptācijas periods skolā: ieteikumi vecākiem un pedagogiem

Mg. paed. Vineta Cibiņa

Speciālās izglītības skolotāja

_____________________________________________________

Metodiski ieteikumi pašaprūpes prasmju novērtēšanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Mg. izgl.zin. Ilga Grīntāle

Speciālās izglītības skolotāja

_______________________________________________________

Widgit simbolu valodas izmantošanas iespējas mācību un audzināšanas darbā

Mg. paed. Antra Krauce

Speciālās izglītības skolotāja/ logopēds

_______________________________________________________

Kartītes vārdu krājuma paplašināšanai, teikumu un stāstījuma veidošanai

Kartītes

Mg. paed. Antra Krauce

Speciālās izglītības skolotāja/logopēds

_______________________________________________________