Mācību gada pārskata koncerts notika 23.maijā. Šoreiz tas bija izaicinājums, jo pasākums notika Vērmaņdārza estrādē – uz lielas, plašas skatuves. Koncerts sastavēja no divam dalām. Uzstājās interešu izglītības: ansamblis ,,Ģertrūde,,, tautas deju kolektīva ,,Solītis,, , kora, ritma grupas un skolas izteiksmīgās runas konkursa ,,Mana valoda,, dalībnieki. Otrajā daļā uzstājās Nacionāla bruņoto spēku štāba orķestris un tika godināti skolas, Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra darbinieku gada balvas ,,Bite,, nominanti par radošu un kvalitatīvu darbības uzsākšanu un iniciatīvu.: ,,Darbīgā Bite’’ – balvu piešķir  par mūsdienīgu, drošu darba vietas nodrošināšanu. Pozitīvu un atbalstošu mikroklimata veidošanu iestādē. Iesaistīšanos vides labiekārtošanā, tīrību, kārtību. Izglītības iestādes reputācijas stiprināšanu un  ētikas ievērošanu, ,,Izpalīdzīgā Bite” – balvu piešķir par sistemātisku ieguldījumu, psiholoģisko un sociālo problēmu risināšanā.  Kvalitatīvu atbalsta pasākumu nodrošināšanu, ,,Radošā Bite” – balvu piešķir par inovatīviem un rezultatīviem risinājumiem darbā. Radošu pieeju Izglītības iestādes vides, savstarpējās komunikācijas, sadarbības veidošanā, ,,Tehnoloģiju Bite’’ – balvu piešķir par jauno tehnoloģiju mērķtiecīgu ieviešanu, pielietošanu un popularizēšanu kolektīvā, ,,Enerģiskā Bite” – balvu piešķir jaunajiem pedagogiem. Aktīvu iesaistīšanos izglītības iestādes darbā un pozitīvas sadarbības veidošanu ar izglītojamiem, vecākiem un darbiniekiem. Skolas pagalmā tika izvietoti vizualās mākslas ,, Kleksis,, skolēnu darbi. Pasākumu apmeklēja skolas skolēni, skolotaji, skolēnu vecaki. Paldies par līdzdalību ikvienam skolas darbiniekam, lai sekmīgi norisinātos pasakums!