Tikšanās ar Agritu Grosbarti

Mērķis un uzdevumi:

  • gūt priekšstatu par imidža dizainera, stila eksperta, fotogrāfa profesijām,
  • vērot meistarklasi, rast sapratni par karjeras izglītības iespējām atbilstoši interesēm un spējām.

Dalībnieki: Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra 7.- 9. klašu un 1.- 3.arodklases skolēni

Pasākumā skolēni tika iepazīstināti ar imidža dizainera, stila eksperta, fotogrāfa profesijām. Saņēma atbildi uz jautājumu: Vai hobijs var pārtapt par profesiju? Praktiskajā, izglītojošajā pasākumā skolēni redzēja, novērtēja cilvēka vizuālā tēla pārvērtības. Meistarklasē uzzināja kādas zināšanas, prasmes un izglītība ir nepieciešamas, lai varētu darīt šo darbu profesionāli. Noskaidroja, pārrunāja cik svarīga loma ir cilvēka ārējam izskatam, manierēm sadzīvē. Skolēni uzzināja kāda ir darba vide, darba laiks, kādi instrumenti un rakstura īpašības nepieciešami šo profesiju kvalitatīvai darba veikšanai. Kāds ir atalgojums un darba pieprasījums.