Laiks Jauniešiem

Pirmajā martā 1.- 3. arodklašu skolēni tikās ar Gintu Jankovski, kurš ir Biedrības ,,Laiks Jauniešiem” valdes priekšsēdētājs un projekta idejas autors – projekta pasākumu vadītājs un koordinators, jauniešu labā roka – draugs.

Gints pastāstīja, ka nodarbojas ar jauniešu neformālās un formālās izglītības veicināšanu, t.i. apmācības, kursi, semināri, brīvprātīgais darbs un dažādi pasākumi, lai veicinātu pilnvērtīgu jauniešu attīstību un veicinātu pilsonisko aktivitāti. Gints arī dalījās pieredzē kā līdz šādai organizācijas izveidei aizdomājies un kā ir gājis līdz šim – kādas grūtības, kādu atbalstu ir saņēmis no sabiedrības. Novērtēja – cik nozīmīga ir aktīva līdzdarbošanās skolas laikā. Ko sniedz interešu izglītības nodarbību un pasākumu apmeklējumi personības attīstībā.

Skolēni jautāja, klausījās! Veidojās brīva, sirsnīga diskusija!