Rūķīšu tēja

Skolēni apmeklēja Z/S “Rūķīšu tēja”. Skolēni tika iepazinās ar produkcijas tapšanas posmiem sākot no sēšanas līdz kaltēšanai. Ar interesi aplūkoja fasēšanu un gatavo produkciju. Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.