Pasākums “Dar man tēvis pastaliņas”

Karjeras izglītības ietvaros uz skolu tika uzaicināta keramiķe. Pasākumā skolēniem bija iespēja iepazīt keramiķa profesiju – Dagnijas Timules darbu. Mākslinieci, kura savus darbus izstādīja arī apskatei skolas foajē. Skolēni uzzināja par šīs profesijas apguves iespējām, nepieciešamajām rakstura iezīmēm, kā arī darba rīkiem un materiāliem, lai šo darbu veiktu.