MULTENKULTEN – animācijas studija

Mērķis un uzdevumi:

  • iepazīt animācijas filmu veidotāju dažādos profesiju pārstāvjus,
  • attīstīt karjeras prasmes piedaloties radošajās meistarklasēs, veidojot animācijas tēlus atbilstoši auditorijas izglītojamo spējām,
  • attīstīt karjeras prasmes strādājot komandā.

Dalībnieki: Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra – 1.- 6. klases un darba iemaņu klases skolēni. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja redzēt un saprast, ko dara profesiju – leļļu filmas režisors, operators, animators, dekorators, mākslinieks, kāda nozīme ir kamerai, gaismu uzstādījumam un dekorāciju uzbūvei. Skolēni uzzināja, kā top dažādas skaņas, kā ievīti filmā dzirdamie dialogi, kāda nozīme montāžai, muzikālajam noformējumam. Klašu grupām klātienē bija iespēja praktiski darboties animācijas jomā un izmēģināt minēto profesiju darbu, iepazīt dažādas animācijas tehnikas. Pasākums noritēja divās daļās: pirmajā daļā ar vizuālu materiālu papildināta lekcija par animāciju un tajā iesaistīto dažādo profesiju specifiku, otrajā daļā – darbnīcas. 1.daļa – lekcija 1.- 6.klases skolēniem – no plkst.9.00 līdz plkst. 9.30 daļa – darbnīcas

1.-2. klases skolēni – no plkst.9.30 līdz plkst. 10.30 3.- 4. klases skolēni – no plkst10.30 līdz plkst. 11.30 5.- 6. klases skolēni un darba iemaņu skolēni – no plkst 11.30 līdz plkst.12.30. Karjeras attīstības atbalsta pasākums 15. oktobrī „Mans tēls, tā nozīme karjeras veidošanā”