Karjeras nedēļas pasākuma “Atver profesijas durvis” apmeklējums

Karjeras dienas 2015. gadā organizēja un vadīja skolas sociālais pedagogs/karjeras konsultants I.Siliņa. Šogad Karjeras dienas Latvijā norisinājās no 5-16. oktobrim. Karjeras dienu moto bija “ Atver profesijas durvis!” Arī mūsu skola aktīvi iesaistījās visdažādākajās aktivitātēs sākot ar 6.oktobri, kad skolas vestibilā svinīgā atmosfērā tika atklāta skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde. Ar izstādes darbiem divu nedēļu garumā bija iespēja iepazīties gan skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem un skolas viesiem. Vecāko klašu skolēni kopā ar skolas sociālo pedagogu I.Siliņu Vecrīgā apmeklēja VIAA rīkoto lielformāta vides instalācijas pasākumu, kura laikā skolēniem bija iespēja tikties ar sabiedrībā pazīstamiem dažādu profesiju pārstāvjiem, uzdot viņiem jautājumus, kopīgi nofotografēties. 8. oktobrī mēs viesojāmies Rīgas kultūru vidusskolā, kurā jau otro gadu pēc kārtas notiek profesiju darbnīcas, kad skolēni tiekas ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem, diskutē, iejūtas ugunsdzēsēja, karavīra vai dārznieka tēlā. Pasākuma noslēgumā visi tās dalībnieki tiek apbalvoti. Bet skolā palikušie vecāko klašu skolēni kopā ar skolas psihologu I. Safinu un sociālo pedagogu I. Siliņu izspēlēja spēli ,,Karjeras kompass”. Šī spēle tika izveidota balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi un ir paredzēta kā metodiskais līdzeklis karjeras izglītības jomā. Lielu paldies jāsaka pedagogiem I. Liepai un I. Apsītei, kuras kopā ar aroda klašu skolēniem viesojās Bulduru dārzkopības tehnikumā un guva plašu ieskatu šīs skolas profesionālās izglītības realizēšanā. Tā kā mūsu skolas durvis vienmēr ir plaši atvērtas visiem skolas absolventiem, tad arī šoreiz Karjeras dienu ietvaros skolā viesojās bijušie skolas skolēni A. Lukaševica un A. Ledus. Jaunieši pēc skolas beigšanas veiksmīgi turpina mācības citās valsts profesionālās izglītības iestādēs un apgūst kādu no profesijām. A. Ledus ir sekmīgi absolvējis kādu no skolām un ieguvis elektriķa kvalifikāciju. Skolotājs A.Eidonis bija noorganizējis un uzaicinājis uz skolu divus VEF Rīga basketbolistus J. Bērziņu un M. Meieru. Skolēni un skolotāji bija ļoti priecīgi par šo tikšanos un uzmanīgi klausījās visā, ko abi slavenie basketbolisti stāstīja. Pasākumu atraktīvi vadīja divi aktīvākie skolēni A. Monastirskis un E. Jākobsons, kuri jau iepriekš kopīgi ar skolotāju A.Eidoni bija sagatavojuši saturīgus jautājumus abiem viesiem. Pasākuma noslēgumā mēs visi kopīgi veicām dažus iesildīšanās vingrojumus, kurus abi sportisti nodemonstrēja un nofotografējāmies. Karjeras dienu noslēgumā internāta grupas audzēkņi kopā ar skolotājām I. Liepu un I. Romančuku Vecrīgā apmeklēja VIAA rīkoto pasākumu ‘’Randiņš ar profesiju”, skolas pedagogi viesojās rehabilitācijas centrā “Mēs esam līdzās” . Skolas līdzpārvaldes skolēni pedagogu L. Svopules un D. Brokas vadībā bija noorganizējuši jautrās stafetes skolas zālē ,,Iekāp profesiju kurpēs”, kuras laikā skolēniem bija dota iespēja reāli iemēģināt dažādu profesiju kurpes un atraktīvā veidā uzzināt par konkrētās profesijas galvenajiem pienākumiem. Pasākuma noslēgumā visi tika apbalvoti. Kā katru rudeni, tāpat arī šogad bijām uzaicinājuši uz skolu RPP BLPN vecāko inspektori A. Lilienfeldi, kura atgādināja mums visiem par svarīgākajiem noteikumiem mūsu pašu drošībai uz ielas, skolā un mājās. Karjeras dienu svinīgu noslēguma pasākumu skolā sagatavoja un vadīja I. Liepa un tajā bija iespēja piedalīties ikvienam skolas skolēnam un skolotājam.\n\nLielu paldies par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos Karjeras dienu pasākumos jāsaka pedagogiem:\n\nI.Apsītei, I.Liepai, L. Svopulei, D. Brokai, I. Safinai, I. Muktupāvelai, A. Eidonim, M.Meijerei, I. Romančukai.