Unika Annika Studio

27. novembrī skolā viesojās Unika Annika Studio radītāja ar lekciju, kuras laikā skolēni iepazinās ar kvalitatīva satura veidošanu sociālo tīklu vidē un tā nozīmi karjeras veidošanā. Guva ieskatu par sociālo tīklu nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē un karjeras attīstībā. Noskaidroja kā veidot savu publisko tēlu sociālo tīklu vidē. Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.