Mācību ekskursija uz Skrīveru mājas saldējumu

Skolas skolēni karjeras nedēļā apmeklēja Skrīveru mājas saldējumu. Mācību ekskursijā audzēkņi iepazinās ar ēdināšanas nozarē strādājošo speciālistu pienākumiem un karjeras iespējām Latvijā. Nostiprināja apgūtās prasmes un iemaņas ēdiena gatavošanā, noformēšanā – jomas speciālistu vadītā meistarklasē. Piedalījās diskusijā par iepriekš sagatavotiem jautājumiem – uzņēmējdarbība Latvijā, pārtikas gatavošanas tehnoloģiskais process, izglītības iestādes, kas nodrošina vajadzīgo pieredzi un zināšanas, lai varētu veiksmīgi startēt darba tirgū. Guva priekšstatu par nepieciešamajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām. Izdevumi par pasākumu “Pārtikas tehnologa karjeras kāpnes” tika nodrošināti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.