Karjeras izglītība

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2017./2018. m. g. mūsu skola ir iesaistījusies projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta mērķis:

  • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām

Projekta īstenošanas laiks – 2016. g. 2. janvāris – 2020.g. 31. decembrim

Īstenotājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri:

  • pašvaldības;
  • profesionālās izglītības kompetences centri;
  • Valsts izglītības satura centrs.

___________________

Tu nezini ko darīt pēc skolas beigšanas?     
Vēlies izprast sevi un pieņemt lēmumu?     
Apzināt savas stiprās un vājās puses?     
Uzzināt kādas Latvijā ir izglītības iespējas?    
Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus?


Es varu palīdzēt sniedzot
individuālās konsultācijas  karjeras jautājumos
(piesakies personīgi)

Par projekta realizāciju atbildīgs pedagogs karjeras konsultants(PKK): Iluta Apsīte


Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra Karjeras izglītības programmu SKATĪT ŠĒIT

2020./2021. mācību gads

IEPAZĪSTI PROFESIJAS
Interešu izglītības pulciņa pašpārvaldes dalībnieki, katru mēnesi intervē kādu no skolas cilvēkiem, tā iepazīstot profesijas, kas rūpējas, lai skolā varētu skolēni mācīties.

         Profesija skolā – PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Ik pa laikam mūsu skolu (kad bija iespējams) apmeklē dažādi cilvēki, kas vēlas iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, ko ieviesuši mācību procesā mūsu skolotāji. Un visi kā viens atzīst, ka mūsu skolas pati lielākā vērtība ir saliedētais un stiprais skolotāju kolektīvs.

Ko īsti nozīmē vārds Meistars?

Meistars ir tas, kas pārzin augstākās klases vecu grāmatu labošanu, restaurāciju. Kā arī veco grāmatu iesiešanu ādā. Meistars ļoti labi pārzin veco iesiešanu- pusfranču un franču sējumā. Kā arī zelta griezuma veidošanu grāmatai.

Kas ir tas, ko Jūs mācat skolniekiem?

Pirmām kārtam- iemīlēt grāmatu kā tādu, sajust tās dvēseli. Un mācēt to atdzīvināt- kā to izārdīt, salabot un atjaunot tās iepriekšējo izskatu.

Kādas ir galvenās īpašības cilvēkiem, kas vēlētos nodarboties ar šādu profesiju?

Cienīt grāmatu. Būt pacietīgam. Izturēt. Un sajust grāmatas vērtību.

Kas ir tas, kur Jūs atjaunojat un rodat spēkus?

Tās ir manas mājas, skaistais puķu dārzs. Ļoti daudz lasu grāmatas.

           Tāpēc man radās ideja, ka arī skolēniem vajadzētu tuvāk iepazīt skolotāju darbu un varbūt arī pašu skolotāju.

           Mūsu skolā var apgūt daudz dažādas lietas: kā jau visās māca -latviešu valodu, matemātiku, sportu. Bet ir viena mācību stunda, kas citās vidusskolās nav sastopama –Grāmatu iesiešana- labošana, ādas apstrāde. Un to pasniedz pieredzējusī skolotāja, kas ir arī tautas daiļamata meistars, cunftes meistars Aina Juškēviča.

Jūsu novēlējums Latvijas dzimšanas dienā?
Cienīt vienam otru. Mīlēt savu mīļo, mazo Latviju!

__________________

Profesija skolā – PAVĀRS

           Klasiskais jautājums- cik ilgi strādājat mūsu skolā?   Nu šis jau ir 17.gads.

Kāpēc izvēlējāties šādu profesiju?     Sanāca netīšām. Biju saimniecības daļas vadītāja, gāju piepelnīties virtuvē. Nu un tā pamazam, pamazam. Man jau patīk.

Kā šefpavāra profesija atšķiras no pavāra?  Ar atbildību par visu to, kas notiek virtuvē. Ja kaut kas noiet greizi, tad esmu tā, kas par to atskaitās. Man ir labs kolektīvs, stāvam viens par otru. Nu un jā- šefpavāram jāorganizē viss darbs virtuvē- ko katrs darīs.

Kādi ir galvenie šefpavāra pienākumi? Nest atbildību par visu- gan kārtību, gan ēdiena kvalitāti gan par kvalitatīvs kolēģu darbu.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt strādājot šajā profesijā?

Jābūt lielai darba mīlestībai un apziņai, kāpēc Tu to dari. Savādāk nevarēs. Noteikti jābūt prasīgai pret kolēģiem, jo viens, bez labas komandas, kura uzklausa un paklausa šajā darbā nevar. Un laipnai. Jā ēdienu izsniedz dusmīgs- man liekas, ka sabojājas garša J

Kas ir tas, kas sniedz gandarījumu?  Viss. Tas jaukais, kas ir sasniegts. Bērnu smaidi. Kad skrien ārā no zāles un saka “Paldies, pavārīt! Bija ļoti garšīgi”.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kas domā nākotni saistīt ar pavāra profesiju?   Ir jāsaprot, ka darbs ir ļoti smags. Un tiešām, jāizsver visus + un  – vai vajag. Tikai tam, kas patiešām mīlēs šo profesiju, viss izdosies.

Jā, paēst labi un garšīgi patīk mums visiem. Skolā katru dienu tā ir. Patiešām ir. Un lai tā tas arī  turpinātos, novēlām Vallijai izturību, veselību un to spēkus saglabāt to foršo omulību ar kādu viņa katru reizi sagaida mūs visus pie letes.

            Šajā izdevumā Tu nedaudz tuvāk iepazīsi to cilvēku, kurš vistiešākajā veidā ir atbildīgs par to, lai katru dienu mūsu vēderos nonāktu siltas brokastis, pusdienas un vakariņas. Un neliekuļojot varam teikt, ka mūsu skolā gatavo ļoti garšīgi, daudzveidīgi un veselīgi. Par to atbild mūsu skolas šefpavāre Vallija Klūga.

            Lai arī pie izsniegšanas letes Vallija ar visiem sasmaidās, pajoko un aprunājas, intervijai piekrita nelabprāt. Neesot laika. Jāstrādā. Bet nu ja vajagot bērniem, tad jau var . Bet bildi gan nē, ne no virtuves. Vajag lai ir smuki.

Nu tāda mums tā Vallija ir- īsts darba rūķis

___________________

Ņemot verā šī brīža piesardzības pasākumus un ierobežojumus, karjeras izglītības pasākumi tiek rīkoti  tikai vienai klašu grupai, kas vēro klātienē, bet pārējie skolēni to skatās klašu telpās, izmantojot Microsoft Teams platformu.

26. novembrī – SIA ,,Onplate” pārstāve A.Avdejeva skolēniem stāstīja par uztura speciālista pienākumu veikšanu cilvēku informēšanā un izglītošanā augļu un dārzeņu lietošanu uzturā.

24. novembrī tika rīkots pasākums ,,Drošība mājās un sabiedriskās vietās”, ko vadīja lektores no Labklājības departamenta – A.Krasikova un U.Piterniece – iejusdamās dzīvnieku tēlos.

30.oktobrī – 6.a un 5.a klases skolēni tikās ar Labklājības departamenta speciālisti A. Krasikovu par mutes dobuma higiēnu, kā arī pastāstīja ko dara, kādi pienākumi, atbildība un izglītība ir higiēnista.

29. oktobrī 9.klašu izglītojamie informēti par uzņemšanas kārtību un izglītības programmām arodklasē. Mēģināts diskusijā prast noskaidrot, izvērtēt katra intereses. Vada dir vietn. I. Balabka, I. Apsīte.

27. oktobrī 3.arodklšu skolēniem tika organizēta tikšanās, lai sniegtu informāciju par  izglītības, darba iespējām pēc skolas beigšanas. Informācijas pieejamību. Hobiju ietekmi uz nākotnes izvēlēm, prasmes un personības īpašības, kas liek sevi izvērtēt. Vadīja pedagoģe karjeras konsultante – I. Apsīte. 2.arodklases un 1.b darba iemaņu klases skolēni ar I.Apsīti devās uz Kokaudzētavu ,,Baltezers’’. Iepazīt ainavu arhitekta, dārzkopja profesijas. Sezonas darbu, augu kolekciju apzināšanu.


26. oktobrī notika tikšanās ar AS ,,Sadales tīkls’’ speciālistu E. Ābelīti. Izglītojamie guva informāciju par elektriķa darbu mūsdienās un nosacījumiem elektrodrošības noteikumu ievērošanā.

2019./2020. mācību gads 2018./2019. mācību gads 2017./2018. mācību gads 2016./2017. mācību gads 2015./2016. mācību gads