Karjeras izglītība

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis:

  • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām

Projekta īstenošanas laiks – 2016. g. 2. janvāris – 2022.g. 31. decembrim

Īstenotājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri:

  • pašvaldības;
  • profesionālās izglītības kompetences centri;
  • Valsts izglītības satura centrs.

___________________

Tu nezini ko darīt pēc skolas beigšanas?     
Vēlies izprast sevi un pieņemt lēmumu?     
Apzināt savas stiprās un vājās puses?     
Uzzināt kādas Latvijā ir izglītības iespējas?    
Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus?


Es varu palīdzēt sniedzot
grupu nodarbības, individuālās karjeras
konsultācijas, organizējot pasākumus izglītojamiem un vecākiem .

Par projekta realizāciju atbildīgs pedagogs karjeras konsultants (PKK): Iluta Apsīte

Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra Karjeras izglītības programmu SKATĪT ŠEIT

2021./2022. mācību gads

Karjeras nedēļa

No 11.-15.oktobrim “IKT tavai karjerai”

Veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru. Par pasakumiem skat. aktivitātes – pasākumu plāns.

2020./2021. mācību gads

IEPAZĪSTI PROFESIJAS

        

2020./2021. mācību gads ir aizsācies ar nosacījumiem un ierobežojumiem, kas piesardzības nolūkos mums visiem ir jāievēro. Nenotiek vairs kopīgas līnijas, kur uzzinājām par skolēnu aktivitātēm – sasniegumiem. Tadēļ radās doma no septembra mēneša izdot skolas avīzi ,,Ģertrūdes ziņas”. Avīzē tiek aprakstīti skolas pasākumi, aktualitātes, sasniegumi mācību un ārpusstundu darbā . Sadaļā ,,Iepazīsti profesijas” skolēnu pašpārvaldes darbonīši intervē kādu skolas profesijas pārstāvi.

Profesijas skolā.

Vai Tu zini, cik profesijas ir skolā? Skola nebūt nav tikai skolotāji un direktors. Lai mūsu skolu sauktu par labu,  ar to vien nepietiek- nepieciešami, apkopēji, sociālie aprūpētāji, pavāri un vēl  un vēl…..

Tāpēc radās doma iepazīstināt Tevi ar to cilvēku darbu, kuri rūpējās, lai skolā būtu tīrs, visi justos paēduši un  drošībā.

Profesija skolā – VIRTUVES DARBINIEKS.

Cik ilgi strādājat šajā profesijā?
Es šajā skolā strādāju, jau kopš 2007. gada, tā tad es jau pilnus 13 gadus strādāju šeit.

Kāpēc izvēlējāties šādu profesiju?
Es šo profesiju izvēlējos, jo man apmierina darba grafiks, vasarās brīvāks laiks. Kad bija man vēl meitiņa maza, tad viņai varēja veltīt vairāk laika.

Kādi ir galvenie pienākumi?
Galvenie pienākumi ir uzturēt virtuvi tīru un kārtīgu un palīdzēt pavāriem.  Nomizot, mazgāt dārzeņus. Mazgāt traukus.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt strādājot šajā profesijā? Galvenais laba veselība, izturība,  daudz spēka un prasme sastrādāties un komunicēt ar cilvēkiem.

Kas ir tas kas  sniedz gandarījumu?
Gandarījumu sniedz labi paveikts darbs, ka viss ir padarīts.

Ko jūs ieteiktu jauniešiem, kas nākotni grib saitīt ar šo profesiju?
Es ieteiktu labi padomāt, jo šī profesija nav viegla, bet vajadzīga. Veiksmi!     

Karīnas Helfrehtes 3.arodklases skolnieces domas pēc vienas darba dienas, kad ēnoja virtuves darbinieci Irēnu.  

Es ēnoju Irēnu no pulkstens 7 līdz 14 – tas ir 8 stundas.  Virtuves darbinieces strādā divās maiņās. Man patīk vairāk rīta maiņa, jo tad var būt ir vairāk brīva vakars , bet runājot par ēnošanu es domāju bija mazliet grūti.  Tur ir jābūt ātrumam lai visu paspētu. Kad es ēnoju Irēnu, tad skatījos, ko viņa dara pa virtuvi. Arī man lika mazgāt traukus. Man šķiet, ka šīs darbs ir man piemērots , jo patīk būt virtuvē. Palīdzēt  virtuves darbos. Es biju domājusi, ka tas būs man apnicis. Agrāk strādāju pa trauku mazgātāju  čillī picā, bet jūtu, ka man šis darbs sāk iepatikties. Es  pēc ēnošanas  sāku domāt kur iet mācīties tieši par šo profesiju. Paldies par iespēju redzet un izjust ikdienas darbu virtuvē.

                                                                               Karīna 3.arodklases skolniece

Profesija skolā – GARDEROBISTS

Kāds klasiķis ir teicis “Teātris sākas no garderobes.” Par mūsu skolu var teikt to pašu. Jau daudzus gadus pirmais cilvēks, ko ierauga, ienākot skolā ir Aija Zvirbule.

Lai arī varētu likties, ka darbs nav grūts, tas prasa daudz dažādas iemaņas- kaut vai tas, ka Aija pazīst visus skolas skolēnus un viņu vecākus- tie ir vairāk kā 300 cilvēki. un atcerēties, kāds ir katra mētelis, cepure vai apavu maisiņš- tur ir nepieciešama pamatīga atmiņa, precizitāte un kārtības ievērošana.

Ko par savu profesiju saka pati Aija Zvirbule?

Cik ilgi Jūs strādājat mūsu skolā?    Šis ir 28 gads, kad šo skolu varu saukt par savu.

Kā jūs izvēlējaties šo profesiju?       Varētu teikt, ka profesija izvēlējās mani. Mana meita Sandra mācījās šajā skolā. Viņas klases audzinātāja Sandra Dražņika piedāvāja parunāt ar tā laika direktori Leiterti. Jo gaidot Sandru es tāpat staigāju pa tuvāko apkārtni vai gaidīju stundas beigas skolā. Un direktore arī piekrita. Tā arī sākās manas darba gaitas šeit.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai varētu tik ilgi strādāt šajā profesijā?     Stabila nervu sistēma. Laba atmiņa, iecietība. Un galvenais- mīlestība pret bērniem.

Kādas prasmes vai zināšanas ir nepieciešamas?     Noteikti jāprot atrast pieeju katram bērnam- ar kuru jārunā stingri, kuram nepieciešamāka maigāks pamudinājums. Labas komunikācijas prasmes. un noteikti- precizitāte.

Kas ir tas, kas jums pašai vislabāk patīk savā darbā?      Rīta tikšanās ar bērniem. Sarunas ar viņiem par brīvdienu piedzīvojumiem. ir liels gandarījums, ka varu palīdzēt viņiem.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kas gribētu izvēlēties šo profesiju?       Vuj! Izturību, izturību un vēlreiz izturību!!!!

Domāju, ka Aija Zvirbule ir viens no tiem skolas darbiniekiem, bez kura mūsu iestāde nav iedomājama, Tāpēc novēlām veselību un izturību šajos neparastajos mums visiem apstākļos.


Profesija skolā – PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Ko īsti nozīmē vārds Meistars?

Meistars ir tas, kas pārzin augstākās klases vecu grāmatu labošanu, restaurāciju. Kā arī veco grāmatu iesiešanu ādā. Meistars ļoti labi pārzin veco iesiešanu- pusfranču un franču sējumā. Kā arī zelta griezuma veidošanu grāmatai.

Kas ir tas, ko Jūs mācat skolniekiem?

Pirmām kārtam- iemīlēt grāmatu kā tādu, sajust tās dvēseli. Un mācēt to atdzīvināt- kā to izārdīt, salabot un atjaunot tās iepriekšējo izskatu.

Kādas ir galvenās īpašības cilvēkiem, kas vēlētos nodarboties ar šādu profesiju?

Cienīt grāmatu. Būt pacietīgam. Izturēt. Un sajust grāmatas vērtību.

Kas ir tas, kur Jūs atjaunojat un rodat spēkus?

Tās ir manas mājas, skaistais puķu dārzs. Ļoti daudz lasu grāmatas.

           Tāpēc man radās ideja, ka arī skolēniem vajadzētu tuvāk iepazīt skolotāju darbu un varbūt arī pašu skolotāju.

           Mūsu skolā var apgūt daudz dažādas lietas: kā jau visās māca -latviešu valodu, matemātiku, sportu. Bet ir viena mācību stunda, kas citās vidusskolās nav sastopama –Grāmatu iesiešana- labošana, ādas apstrāde. Un to pasniedz pieredzējusī skolotāja, kas ir arī tautas daiļamata meistars, cunftes meistars Aina Juškēviča.

Jūsu novēlējums Latvijas dzimšanas dienā?
Cienīt vienam otru. Mīlēt savu mīļo, mazo Latviju!

__________________

Profesija skolā – PAVĀRS

           Klasiskais jautājums- cik ilgi strādājat mūsu skolā?   Nu šis jau ir 17.gads.

Kāpēc izvēlējāties šādu profesiju? Sanāca netīšām. Biju saimniecības daļas vadītāja, gāju piepelnīties virtuvē. Nu un tā pamazam, pamazam. Man jau patīk.

Kā šefpavāra profesija atšķiras no pavāra?  Ar atbildību par visu to, kas notiek virtuvē. Ja kaut kas noiet greizi, tad esmu tā, kas par to atskaitās. Man ir labs kolektīvs, stāvam viens par otru. Nu un jā – šefpavāram jāorganizē viss darbs virtuvē – ko katrs darīs.

Kādi ir galvenie šefpavāra pienākumi? Nest atbildību par visu- gan kārtību, gan ēdiena kvalitāti gan par kvalitatīvs kolēģu darbu.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt strādājot šajā profesijā?

Jābūt lielai darba mīlestībai un apziņai, kāpēc Tu to dari. Savādāk nevarēs. Noteikti jābūt prasīgai pret kolēģiem, jo viens, bez labas komandas, kura uzklausa un paklausa šajā darbā nevar. Un laipnai. Jā ēdienu izsniedz dusmīgs- man liekas, ka sabojājas garša J

Kas ir tas, kas sniedz gandarījumu?  Viss. Tas jaukais, kas ir sasniegts. Bērnu smaidi. Kad skrien ārā no zāles un saka “Paldies, pavārīt! Bija ļoti garšīgi”.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kas domā nākotni saistīt ar pavāra profesiju?   Ir jāsaprot, ka darbs ir ļoti smags. Un tiešām, jāizsver visus + un  – vai vajag. Tikai tam, kas patiešām mīlēs šo profesiju, viss izdosies.

Jā, paēst labi un garšīgi patīk mums visiem. Skolā katru dienu tā ir. Patiešām ir. Un lai tā tas arī  turpinātos, novēlām Vallijai izturību, veselību un to spēkus saglabāt to foršo omulību ar kādu viņa katru reizi sagaida mūs visus pie letes.

            Šajā izdevumā Tu nedaudz tuvāk iepazīsi to cilvēku, kurš vistiešākajā veidā ir atbildīgs par to, lai katru dienu mūsu vēderos nonāktu siltas brokastis, pusdienas un vakariņas. Un neliekuļojot varam teikt, ka mūsu skolā gatavo ļoti garšīgi, daudzveidīgi un veselīgi. Par to atbild mūsu skolas šefpavāre Vallija Klūga.

            Lai arī pie izsniegšanas letes Vallija ar visiem sasmaidās, pajoko un aprunājas, intervijai piekrita nelabprāt. Neesot laika. Jāstrādā. Bet nu ja vajagot bērniem, tad jau var . Bet bildi gan nē, ne no virtuves. Vajag lai ir smuki.

___________________

Ņemot verā šī brīža piesardzības pasākumus un ierobežojumus, karjeras izglītības pasākumi tiek rīkoti  tikai vienai klašu grupai, kas vēro klātienē, bet pārējie skolēni to skatās klašu telpās, izmantojot Microsoft Teams platformu.

26. novembrī – SIA ,,Onplate” pārstāve A.Avdejeva skolēniem stāstīja par uztura speciālista pienākumu veikšanu cilvēku informēšanā un izglītošanā augļu un dārzeņu lietošanu uzturā.

24. novembrī tika rīkots pasākums ,,Drošība mājās un sabiedriskās vietās”, ko vadīja lektores no Labklājības departamenta – A.Krasikova un U.Piterniece – iejusdamās dzīvnieku tēlos.

30.oktobrī – 6.a un 5.a klases skolēni tikās ar Labklājības departamenta speciālisti A. Krasikovu par mutes dobuma higiēnu, kā arī pastāstīja ko dara, kādi pienākumi, atbildība un izglītība ir higiēnista.

29. oktobrī 9.klašu izglītojamie informēti par uzņemšanas kārtību un izglītības programmām arodklasē. Mēģināts diskusijā prast noskaidrot, izvērtēt katra intereses. Vada dir vietn. I. Balabka, I. Apsīte.

27. oktobrī 3.arodklšu skolēniem tika organizēta tikšanās, lai sniegtu informāciju par  izglītības, darba iespējām pēc skolas beigšanas. Informācijas pieejamību. Hobiju ietekmi uz nākotnes izvēlēm, prasmes un personības īpašības, kas liek sevi izvērtēt. Vadīja pedagoģe karjeras konsultante – I. Apsīte. 2.arodklases un 1.b darba iemaņu klases skolēni ar I.Apsīti devās uz Kokaudzētavu ,,Baltezers’’. Iepazīt ainavu arhitekta, dārzkopja profesijas. Sezonas darbu, augu kolekciju apzināšanu.


26. oktobrī notika tikšanās ar AS ,,Sadales tīkls’’ speciālistu E. Ābelīti. Izglītojamie guva informāciju par elektriķa darbu mūsdienās un nosacījumiem elektrodrošības noteikumu ievērošanā.

2019./2020. mācību gads 2018./2019. mācību gads 2017./2018. mācību gads 2016./2017. mācību gads 2015./2016. mācību gads