Metodisko darbu skate 2022

17.martā plkst.10.00 norisinājās Metodisko darbu skate, kurā piedalījās 50 pedagogi un tika iesniegti 32 metodiskie darbi. Metodisko darbu temats bija “Vizuālais atbalsts”. Saistībā ar gada kopējo tematu tika veidotas atgādnes visās mācību priekšmetu jomu grupās, kuras prezentēja mācību jomu vadītāji – E.Pūce, A.Eidons, I.Brutāne un I.Taubenberga.  Izglītības metodiķi V.Cibiņa, I.Gaure, A.Greitāne prezentēja gada metodiskos darbus, balstoties zinātniskajā literatūrā un pētījumos. Ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem iepazīstināja I.Liepa, A.Prudņikovs, L.Lapiņa un I.Junolainena. Esam iepriecināti, ka mūsu Metodisko darbu skatē 2022 ar mums kopā bija arī VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja A.Falka un RD IKSD vispārējās izglītības skolu nodaļas eksperte L.Margeviča.