Saziņa ar Izglītības metodiķiem

Rīgas 1.pamatskolas –attīstības centra Izglītības metodiķu un atbalsta personāla darba grafiks

saziņai skolotājiem, vecākiem un skolēniem

darba dienās no plkst. 8.30 – 17.00. Uzzini šeit