Kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem.

Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs organizē kursus visparizglītojošo skolu pedagogiem.

Pieteikšanās kursiem :
2022.gada 20. un 21.jūnijā no plkst.10:00-16:00

Tehnoloģiju  un vizuālā atbalsta izmantošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (8 tundas)      https://forms.gle/RMhn3fUCGidkwf3k7

Tehnoloģiju  un vizuālā atbalsta izmantošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (8 tundas)      https://forms.gle/mmvvtS3qqQeRuY9E8

2022.gada 20.jūnijā Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai (8 stundas) https://forms.gle/gmus29FGKUeXj46F8

2022.gada 21.jūnijā Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai (8 stundas) https://forms.gle/EoCbBB4o2rdJ3d1E7

Ar cieņu, Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs
Kontaktpersona: Vineta Cibiņa, mob.tālrunis 28379719