Dalība forumā “Izglītība izaugsmei 2024”

21.maijā Rīgas 1.pamatskolas -attīstības centra projekta “Mācāmies kopā” koordinatore Sanita Plaude un izglītības metodiķe Ilga Grīntāle piedalījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētajā  forumā “Izglītība izaugsmei 2024”.

Forums bija kā noslēguma pasākums projektam “Mācāmies kopā”, kurš tika īstenots 2023./2024. mācību gadā. Galvenais foruma mērķis  bija  prezentēt projektā sasniegtos rezultātus un iespēju dalīties pieredzē par izglītības iestāžu pedagogu mācīšanos.

Mūsu skola, kā projekta “Mācāmies kopā “dalībiestāde, bija sagatavojusi izglītības iestādes stendu  un dalībniekiem  stāstīja  par  savu  izvēlēto tēmu, ieguvumiem un rezultātiem īstenojot projektu savā izglītības iestādē.

Foruma pirmajā daļā   Tele2 Personāla vadības departamenta direktore A. Bites-Ozeres  runāja par   līdera lomu labas komandas veidošanā un par prasmi veidot dialogu.

Agita Ozoliņa, Agnese Veidemane no Jelgavas Centra pamatskolas un  Antra Zorenberga, Inga Vicupa no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” stāstīja  pieredzes stāstus par iestāžu mācīšanās organizācijas veidošanas veiksmēm un izaicinājumiem.

Foruma noslēgumā par prasmi veidot dialogu stāstīja Edmunds Apsalons, starppersonu komunikācijas eksperts, gāmatas “Konstruktīvā komunikācija. Prasme veidot dialogu” autors.